Służba Pomoc Żołnierzowi


Opis:

         W okresie konspiracji Służba Pomoc Żołnierzowi PŻ w Armii Krajowej stanowiła Samodzielny Pododdział w Biurze Informacji i Propagandy KG AK współpracujący ściśle z Wojskową Służbą Kobiet. Do zadań PŻ należała pomoc oddziałom partyzanckim, opieka nad inwalidami, jeńcami, więźniami i wysiedlonymi.
         W Powstaniu Warszawskim we wszystkich Obwodach PŻ organizowała ponad 30 Gospod Żołnierskich. Zgodnie z przeszkoleniem PŻ pomagała ochotniczkom w organizowaniu gospod i punktów żywnościowych dla powstańców i ludności cywilnej. Członkinie PŻ pełniły poza tym różne funkcje jak pomoc na barykadach, w szpitalach, w łączności, w kuchniach polowych, opiece nad ludnością.

W Powstaniu zginęło około 20 peżetek, wiele było ciężko rannych.

Komendantka mjr Hanna Łukaszewiczowa "Ludwika".
Opis odznaki:

         Odznaka w kształcie ażurowej "kotwicy" z wkomponowanymi w górnym lewym rogu literami PŻ.


<


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.