Służba Medyczna AK


Opis:

         Podczas Powstania Warszawskiego Służba Medyczna i Polski Czerwony Krzyż niosły pomoc rannym i chorym powstańcom oraz ludności cywilnej zgodnie z Konwencjami Międzynarodowymi. Udzielano pomocy także rannym Niemcom.
         Niemcy natomiast nie przestrzegali tych Konwencji: Bombardowali miejsca oznakowane godłem Czerwonego Krzyża, mordowali wziętych do niewoli i rannych powstańców, gwałcili członkinie służby sanitarno-medycznej oraz rozstrzeliwali ludność cywilną.
         Polski Czerwony Krzyż prowadził bez przerwy ewidencję strat w Biurze Informacji i Poszukiwań. Niemcy tę dokumentację spalili.
         Bohaterstwo ludzi Służby Medycznej Armii Krajowej i Polskiego Czerwonego Krzyża równe było bohaterstwu żołnierzy Powstania Warszawskiego 1944 r. W Powstaniu poległo kilkudziesięciu lekarzy, część z nich została zamordowana przez Niemców. W wyniku bombardowań pod gruzami szpitali, punktów opatrunkowych, a także na polu walki zginęło kilkaset sanitariuszek, sióstr, pielęgniarek, noszowych i salowych.
         Kilkunastu pracowników Służby Medycznej zostało odznaczonych Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi z Mieczami.

Szef Służby Zdrowia Warszawskiego Okręgu AK ppłk dr Henryk Lenk "Bakcyl".
Opis odznaki:

         Krzyż równoramienny w kolorze czerwonym z ceglanego muru. Na krzyżu metalowa oksydowana tarczo żłobiona na kształt metalowych cegieł. Na tarczy metalowa wypukła "kotwica".

redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.