Warschauschild


Opis:

         Wszystkim członkom Wehrmachtu i SS, którzy brali udział w walkach z powstańcami, dowództwo niemieckie przyznało specjalną odznakę "Warschauschild" lub "Ärmelschild Warschau" ustanowioną i podobno osobiście zaprojektowaną przez Hitlera. "Tarczę Warszawską" (Warschauer Schield) ustanowiono 10 grudnia 1944 r. i przyznano wszystkim żołnierzom hitlerowskim biorącym udział w walkach w Warszawie pomiędzy 1 sierpnia i 2 października 1944 r.
         Specyfiką niemiecką były tzw. "tarcze polowe" wykonane z metalu i noszone na lewym rękawie munduru. Nadawano je wszystkim żołnierzom biorącym udział w specjalnie trudnych operacjach o ograniczonym zasięgu czasowym i terytorialnym. Miały więc charakter - choć nie wygląd - odznaczeń. Ustanowienie tarczy "Warszawa" świadczy jak wysoko ceniło niemieckie dowództwo trudność walk o stolicę. Pierwszą tarczę ustanowiono za walki o Narvik.
         Na skutek rychłego upadku Niemiec hitlerowskich "Tarcza Warszawska" nie została rozdana.


Bardziej szczegółowy opis historii odznaki "Warschauschild" znajduje się na stronie Wikipedii - wersja niemiecka.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.