Fotoreportaż z uroczystości nadania Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie
imienia Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar" - ul. Drewniana 8, 12 czerwca 2018 r.

          Żołnierze AK Grupy Bojowej "Krybar" patronami szkoły przy ul. Drewnianej 8.
          W dniu 12 czerwca 2018 r. w szkole przy ul. Drewnianej 8 w Warszawie odbyła się uroczystość zmiany patrona szkoły. Dotychczasowa Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica otrzymała nazwę Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar".

          

          W uroczystości wzięli udział żołnierze "Krybara": Lucyna Buraczewska-Stadnicka (w 1944 r. Borkowska) ps. "Żaba", Halina Koseska ps. "Ala", Jerzy Gaździcki ps. "Gołąb", Wiesław Gniazdowski ps. "Wiesiek", Ryszard Stawierej ps. "Bladolicy", Andrzej Tomaszewski ps. "Andrzej" i Edward Żółciński ps. "Korsarz" oraz m.in. prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski ps. "Antek", żołnierz batalionu AK "Łukasiński" będący uczniem szkoły, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej ks. Rafał Markowski, władze Dzielnicy Śródmieście z burmistrzem Krzysztofem Czubaszkiem i przewodniczącym Komisji Oświaty Pawłem Martoflem, przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 Maciej Białecki, członkowie rodzin Powstańców, rodzice, absolwenci i uczniowie szkoły.
          Ważnym elementem uroczystości było przekazanie dyrektor szkoły Beacie Ostałowskiej nowego sztandaru, ufundowanego przez rodziców, i ślubowanie uczniów.
          W części artystycznej uczniowie przedstawili scenki z życia żołnierzy "Krybara", zakończone zaproszeniem na scenę obecnych na sali kombatantów.

          

          Uchwała Rady m.st. Warszawy w tej sprawie została podjęta w dniu 19 kwietnia 2018 r. na zgodny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, poparty przez Środowisko Żołnierzy AK Grupy Bojowej "Krybar". Dotychczas imię Żołnierzy AK Grupy Bojowej "Krybar" nosiło - jako jedyna szkoła w Polsce - Gimnazjum nr 40, we wspólnym budynku przy ul. Drewnianej tworzące wraz ze Szkołą Podstawową nr 41 Zespół Szkół nr 69. Wygaszenie gimnazjum sprawiło, że patrona z AK musiała "przejąć" szkoła podstawowa.
          Żołnierze "Krybara" od lat współpracują ze szkołą przy Drewnianej. Wspólnie uczestniczą w uroczystościach w szkole i w miejscach pamięci, spotykają się z uczniami podczas lekcji historii, konkursów, spotkań wigilijnych, festynów i zebrań wolontariatu. Wielu Krybarowców było zresztą absolwentami tej szkoły, znajdującej się w czasie Powstania na terenie ich działania. Z ich inicjatywy szkoła została w 2014 r. odznaczona medalem "Pro Patria".
          Współorganizatorem uroczystości i współautorem scenariusza przedstawienia była nauczycielka szkoły Ewa Furmańska, sekretarz Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944.
          W czasie Powstania Warszawskiego w budynku szkoły przy ul. Drewnianej 8 mieścił się powstańczy szpital polowy. Po upadku w pierwszych dniach września 1944 r. szpital nie został ewakuowany i funkcjonował nadal na terenie zajętym przez Niemców. 27 września 1944 r. do szpital wtargnęli SS-mani i wymordowali leżących tam rannych i chorych. Informuje o tym tablica pamiątkowa umieszczona na ścianie budynku od strony ul. Dobrej.


Maciej Białecki


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 41


Copyright © 2018 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.