Inne ciekawe inicjatywy

Kwiecień 2013 r.,
Warszawa"Wywieś polską flagę w dniu Święta Narodowego",
Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 zachęca do ozdobienia domów i balkonów polskimi flagami narodowymi w każde Święto Narodowe. Szczegóły inicjatywy na dołączonej ulotce.


Luty 2010 r.,
Warszawa"Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką",
Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 przyłącza się do programu "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką" realizowanego z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie".
Celem programu jest stworzenie imiennej listy osób - dostępnej również w Internecie - obywateli polskich, którzy w latach 1939-1945 zostali zamordowani lub byli represjonowani pod okupacją niemiecką.
Powstającą bazę danych muszą zasilić informacje pochodzące zarówno od instytucji zajmujących się problematyką II wojny, jak i od osób, których represje dotknęły, lub od ich rodzin.
Program umożliwia zebranie po raz pierwszy w jednym miejscu informacji o wszystkich osobach pomordowanych i represjonowanych. Tu można znaleźć dodatkowe szczegóły dotyczące tematu.
Każdy z nas może przyczynić się do zachowania pamięci o losach członków swojej rodziny, o znajomych i sąsiadach. Wciąż jeszcze mamy szansę zwrócić się do uczestników i świadków tamtych wydarzeń. Dziś, ponad 70 lat po ataku Niemiec hitlerowskich na Polskę, to już ostatni moment, by dotrzeć do bezpośrednich uczestników tamtych wydarzeń. Wykorzystajmy tę szansę.
Wystarczy wypełnić specjalnie przygotowany kwestionariusz, aby przyczynić się do uzupełnienia wiedzy o historii naszego kraju, wzbogacić naszą zbiorową pamięć, aby przywrócić nazwiska nieznanym bohaterom i bezimiennym ofiarom. Każda, nawet niepełna informacja jest cenna.
Kwestionariusz można wypełnić online na stronie www.straty.pl lub po pobraniu druku z naszej strony przesłać na adres:
Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa.
Do aktywnego udziału w akcji zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz młodzież akademicką.


Styczeń 2005 r.,
WarszawaMówione Archiwum Powstania,
Muzeum Powstania Warszawskiego, w ramach powołanego - Archiwum Historii Mówionej, realizuje niezwykle ciekawą inicjatywę - stworzenia Mówionego Archiwum Powstania Warszawskiego 1944. W ramach tego projektu, w ciągu dwóch lat - od listopada 2004 r. do października 2006 r. planowane jest zarejestrowanie i zgromadzenie wizualno-dźwiękowych relacji około tysiąca zweryfikowanych uczestników Powstania Warszawskiego. Odpowiadać będą oni na pytania młodych ludzi, wolontariuszy pracujących w Muzeum.
Generalnym założeniem Mówionego Archiwum Powstania jest dotarcie z mikrofonem i kamerą do wszystkich kombatantów - żołnierzy, uczestników Powstania Warszawskiego żyjących dziś w kraju i za granicą oraz utrwalenie ich relacji, wspomnień z tamtych dni.
Archiwum to ma zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom unikalny materiał badawczy. Nagrania zgromadzone w Archiwum mają stać się pomocą w nauczaniu, w ramach programów edukacyjnych szkół wszystkich szczebli, a także poprzez propagowanie w mediach.
www.1944.pl/index.php?id=54&backPID=13&tt_news=246

01 sierpnia 2005 r.,
WarszawaZabytkowym tramwajem do Muzeum Powstania Warszawskiego,
Warszawiacy będą mogli dojechać pod bramę Muzeum Powstania Warszawskiego zabytkowym tramwajem. Tramwaj podobnie jak słupy trakcyjne ma być stylizowany na przedwojenny - zapowiada Krzysztof Karos, prezes Tramwajów Warszawskich. Do 1 sierpnia 2005 r. ma powstać nowy odcinek torów na ul. Przyokopowej i Grzybowskiej. Przy muzeum przewiduje się przystanek. Planowane zakończenie budowy linii ma nastąpić przed 1 sierpnia 2005 r., czyli przed kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Projektowaną trasę linii zabytkowego tramwaju można znaleźć na stronie:
miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34885,2297742.htmlopracowała Joanna Janaszek-SeydlitzCopyright © 2004-2015 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.