Fotoreportaż z koncertu Pamięć w nas nie zaginie. Najmłodszym Powstańcom - Pokolenie 2000 + w Zamku Królewskim w Warszawie
kwiecień 2022 r.

          Dnia 27 kwietnia 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 odbył się koncert pieśni i piosenek powstańczych dedykowany powstańcom warszawskim. Do grona organizatorów wpisuje się także Zamek Królewski w Warszawie, który udostępnił bezpłatnie Salę Koncertową.
          Impulsem do zorganizowania imprezy było odsłonięcie w sierpniu 2021 r. w Warszawie tablic pamięci Najmłodszym żołnierzom Powstania Warszawskiego 1944 w kościele św. Antoniego Padewskiego na ul. Senatorskiej (4 sierpnia)
          oraz Najmłodszym bohaterom Powstania Warszawskiego 1944 w Katedrze polowej Wojska Polskiego p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Długiej (8 sierpnia).
          Mottem wydarzenia były słowa: Pamięć w nas nie zaginie. Najmłodszym Powstańcom - Pokolenie 2000 +.          Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali Związek Powstańców Warszawskich oraz Grzegorz Kuca - Burmistrz dzielnicy Białołęka, który ufundował upominki dla kombatantów (portfele i tomiki poezji), książki (podziękowanie za występ) i wodę mineralną dla kombatantów i wykonawców, uczniów warszawskich szkół.          W koncercie wzięła udział młodzież z warszawskich placówek: Szkoły Podstawowej nr 344 im. Powstania Warszawskiego, Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza, Szkoły Podstawowej nr 366 im. Jana Pawła II, Zespołu Szkół nr 26 oraz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina przy ul. Bednarskiej.
          Uroczystość otworzyła pani Grażyna Malinowska z Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego.          Trębacze Warszawskiej Straży Miejskiej odegrali hejnał warszawski.          Dzieci i młodzież zaprezentowała piosenki: Warszawo ma, Piosenkę o mojej Warszawie, Modlitwę Armii Krajowej, Pałacyk Michla, Szarą piechotę; Wojenko, wojenko, Rozkwitały pąki białych róż.


          Młodzi wykonawcy z Bednarskiej mieli w repertuarze:
          Jesienne róże, Co nam zostało z tych lat, Francois, Jak za dawnych lat, W małym kinie.


          Piosenki o dawnej Warszawie stanowiły liryczne przerywniki w czasie występów młodzieży szkolnej.
          Na koncert przybyła liczna rzesza powstańców z opiekunami, sympatycy TPZ i SPPW 1944 oraz młodzież.
          Na zakończenie koncertu wspólne odśpiewano (wszyscy wykonawcy) z powstańcami i pozostałymi gośćmi piosenkę Hej, chłopcy, bagnet na broń.
          Goście nie kryli wzruszenia. Pan Wiesław Newecki, powstaniec warszawski z "Chrobrego II", inicjator powstania wspomnianych tablic pięknie podziękował za zorganizowanie tej imprezy, a jeden z kombatantów zaśpiewał swoją wersję piosenek powstańczych.
          Organizatorzy: Bożena Radzio (TPZ), Grażyna Malinowska (SP nr 366, TPZ) i Maria Poprawa (SP nr 118, TPZ, SPPW 1944) oraz młodzi wykonawcy pokazali, iż Pamięć w nas nie zaginie.


Maciej Janaszek-Seydlitz

zdjęcia: Wiktor Glinka
Maciej Janaszek-Seydlitz
Maria Poprawa


Copyright © 2022 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.