Konkurs platyczny "Armia Krajowa i Powstanie Warszawskie"


          9 listopada 2006 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na temat "Armia Krajowa i Powstanie Warszawskie".          Konkurs został zorganizowany z okazji 10 rocznicy nadania Szkole Podstawowej imienia "Armii Krajowej" w Blichowie, pow. płocki, woj. mazowieckie.
          Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa im. AK w Blichowie oraz Koło Artystyczne "Leonardo" działające przy szkole. Głównym organizatorem był Przemysław Szelągowski, nauczyciel plastyki.
          Honorowy patronat nad konkursem objęli: Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie i Wójt Gminy Bulkowo Stanisław Sztendur. Patronat medialny sprawował "Tygodnik Płocki".          Celem konkursu było pielęgnowanie pamięci Armii Krajowej, wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotycznych tradycji, popularyzacja wiedzy oraz rozbudzanie zainteresowań tematyką AK, upamiętnienie wydarzeń z okresu Powstania Warszawskiego i oddanie hołdu żołnierzom Armii Krajowej.

          Do konkursu przystąpili uczniowie z:
          - Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie,
          - Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie,
          - Szkoły Podstawowej nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku,
          - Gimnazjum w Blichowie,
          - Gimnazjum w Bulkowie,
          - Pracowni rzeźbiarskiej Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie.

          Na konkurs wpłynęło 86 prac ocenianych w czterech kategoriach:
          - prace plastyczne uczniów szkół podstawowych
          - prace plastyczne uczniów gimnazjów
          - makiety
          - prace przestrzenne, rzeźby.

          

          W uroczystościach wzięli udział: przedstawiciele "Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej", "Związku Żołnierzy Armii Krajowej "Mazowsze"", zaproszeni goście, nauczyciele, dzieci biorące udział w konkursie.          Werdyktem jury I miejsca w poszczególnych grupach zdobyli:
          kategoria I: Dominika Guzińska - SP w Blichowie
          kategoria II: Michał Jóźwicki - Gimn w Blichowie
          kategoria III: Natalia Kupczyk - SP 23 w Płocku
          kategoria IV: Michał Ślepowroński - Gimn w Blichowie

          


          

          Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Blichowie pod kierownictwem polonistki Pani Iwony Atrasik przygotowali program słowno-muzyczny poświęcony Powstaniu Warszawskiego          W siedzibie Szkoły Podstawowej w Blichowie została zorganizowana okolicznościowa wystawa "Barykado, nasza Polsko mała" poświęcona Powstaniu Warszawskiemu. Można na niej było obejrzeć militaria relacje, dokumenty, fotografie, gazety, mapy dotyczące sierpnia 1944 roku. Wystawa bardzo się spodobała a jej organizatorzy dostali propozycję ponownej jej prezentacji na finale ogólnopolskiego konkursu historycznego "Losy oręża Polskiego", który odbędzie się w lutym 2007 r. w Płocku.

          
          Całe wydarzenie jest godne uwagi i może służyć jako przykład do naśladowania.opracował Maciej Janaszek-SeydlitzCopyright © 2004 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.