Fotoreportaż z przebiegu Międzydzielnicowego konkursu szkolnego dla uczniów szkół warszawskich "Warszawskie Dzieci" 2014.

          W 2014 r. Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 przeprowadziło w 2014 r., z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Międzydzielnicowy Konkurs Szkolny dla uczniów szkół warszawskich "Warszawskie dzieci".
          Konkurs odbył się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawa, a Prezydent m. st. Warszawa Hanna Gronkiewicz-Waltz objęła go patronatem honorowym.          Pomysłodawcą konkursu jest p. Maria Poprawa, członek Zarządu SPPW 1944, polonista-historyk Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza na Białołęce. Bez jej wysiłku i determinacji konkurs nie byłby przeprowadzony. Samodzielnie przygotowała założenia konkursu, niezbędne regulaminy, czuwała nad sprawnym jego przeprowadzeniem.
          Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej. Wzięło w nim udział 110 uczestników z 40 warszawskich szkół (na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum).
          Konkurs składał się z trzech modułów: recytatorskiego, plastycznego i historycznego. Dokonania uczestników w każdej z grup oceniane były przez przygotowane merytorycznie jury.
          Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs recytatorski. II etap tego konkursu został przeprowadzony 6 i 7 maja 2014 r. w Zespole Szkół nr 69 przy ul. Drewnianej 8 w Warszawie. W jego realizacji pomagała p. Ewa Furmańska, dyrektorka zespołu szkół, członek SPPW 1944.
          Uczestnicy konkursu byli oceniani w trzech grupach wiekowych: klasy 1-3 szkół podstawowych, klasy 4-6 szkół podstawowych i klasy 1-3 gimnazjów. Uczestnicy zaprezentowali szeroki repertuar wierszy poświęconych tematyce Powstania i II wojny Światowej. Jury w trakcie przesłuchania wyłoniło laureatów konkursu w poszczególnych grupach wiekowych, przyznało również szereg wyróżnień.
          27 maja również w szkole przy ul. Drewnianej odbyło się podsumowanie konkursu recytatorskiego. Laureaci przygotowali ciekawą inscenizację, w której wykorzystali wiersze prezentowane w trakcie konkursu. Występ został ciepło przyjęty przez znajdująca się na sali publiczność. Po zakończeniu występu jego uczestnikom i opiekunom merytorycznym wręczono pamiątkowe dyplomy.

          


          


          Na konkurs plastyczny wpłynęło 21 prac, które były oceniane w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Jury dokonało oceny prac i wyłoniło laureatów w obu kategoriach. Przyznane zostały także wyróżnienia.

          


          


          Prace uczestników konkursu plastycznego eksponowane były na Stadionie Narodowym 30 lipca 2014 r. w czasie projekcji specjalnej filmu Jana Komasy "Miasto 44". Ekspozycja była dostępna dla publiczności odwiedzającej Stadion Narodowy w sierpniu 2014 r.
          Konkurs historyczny "Pamiątka rodzinna z Powstania Warszawskiego" zrealizowano przy współpracy p. Hanny Wach z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Jego uczestnicy mieli stosunkowo najtrudniejsze zadanie. Musieli przeprowadzić rozmowy z dziadkami, pradziadkami, dotrzeć do pamiątek rodzinnych z czasu wojny. Prace były dokładnie udokumentowane, ciekawie opracowane pod względem graficznym lub w formie prezentacji multimedialnej.
          Jury oceniało prace w trzech kategoriach wiekowych: uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. W każdej z grup wyłoniono kandydatów.

          


          Oficjalne zakończenie całego cyklu konkursu "Warszawskie dzieci" odbyło się 17 czerwca 2014 r. w Sali im. J. Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum Powstania przy ul. Grzybowskiej 79 w Warszawie.

          


          Prezes SPPW 1944 Maciej Janaszek-Seydlitz wręczył laureatom nagrody i dyplomy.

          


          


          Podziękowania otrzymali również nauczyciele prowadzący opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu.

          


          Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek.
          Później laureaci i osoby wyróżnione, a także ich opiekunowie, mieli możliwość zwiedzenia ekspozycji w Muzeum Powstania. Było to o tyle atrakcyjne, że tego dnia byli jedynymi gośćmi muzeum i mieli do dyspozycji wyspecjalizowanych przewodników.

          


          Na zakończenie przedsięwzięcia został zaprojektowany i wydany specjalny fotoalbum "Finał konkursu "Warszawskie dzieci" 2014".

          


          Wszyscy laureaci, uczniowie wyróżnieni oraz osoby szczególnie zasłużone przy realizacji konkursu otrzymali fotoalbum jako ciekawą pamiątkę podsumowującą cały projekt.


opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2015 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.