Fotoreportaż z konkursu na prezentację multimedialną (lub film) "Powstanie Warszawskie w moim domu, dzielnicy, mieście" - 2015 r.

          W kwietniu 2015 r. Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 ogłosiło konkurs na na prezentację multimedialną (lub film) "Powstanie Warszawskie w moim domu, dzielnicy, mieście".
          Konkurs był skierowany do młodzieży szkół warszawskich w 3 grupach wiekowych:
          - szkoły podstawowe VI kl.
          - gimnazja
          - szkoły ponadgimnazjalne
          Uczestnicy konkursu mieli przygotować prezentację multimedialną (lub film) przedstawiającą losy rodziny w czasie trwania Powstania Warszawskiego 1944 r. Prace miały być realizowane w oparciu o relacje, wywiady, opowiadania, dokumentację rodzinną rodziców, dziadków, pradziadków, przyjaciół rodziny.
          Założenia konkursu przygotowała Maria Poprawa, członek zarządu SPPW 1944, polonista i historyk ze Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie.
          Termin składania prac upływał 1 czerwca 2015 r.
          W tym terminie wpłynęło kilkanaście prac z 4 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 1 liceum.

          Jury konkursu w składzie:
          Maciej Janaszek - Seydlitz- przewodniczący jury, prezes SPPW 1944,
          Jerzy Antepowicz - powstaniec warszawski, członek Szarych Szeregów,
          Joanna Runge - Lisowska- członek Zarządu SPPW,
          Maciej Białecki - wiceprezes SPPW 1944,
          Barbara Rumianek- skarbnik SPPW 1944,

          po obejrzeniu prac przyznało nagrody następującym autorom prezentacji, filmów:

          I miejsce - Wojciech Rzepiński, SP nr 118
          II miejsce - Weronika Tryc, SP nr 118
          III miejsce - Maja Zawiślak, SP nr 344

          oraz wyróżnienia:

          Julia Cichowska, SP nr 118
          Radosław Kadlof, SP nr 118
          Magdalena Kosanowska, SP nr 344
          Julia Masikowska, SP nr 118
          Aleksandra Siedlecka, SP nr 10

          Nie przyznano nagród w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powodu małej liczby prac oraz porównywalnej wartości nadesłanych prac z pracami uczniów kl. 6 szkół podstawowych.

          22 czerwca 2015 r. w sali wystawowej przy ul. Długiej 22 w Warszawie odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu.
          Dyplomy, książki i pamiątkowe odznaki Związku Powstańców Warszawskich wręczali członkowie zarządu ZPW Zbigniew Galperyn ps. "Antek" i Eugeniusz Tyrajski ps. "Sęk" oraz prezes SPPW 1944 Maciej Janaszek-Seydlitz.na zdjęciu od lewej: Eugeniusz Tyrajski, Zbigniew Galperyn, Maciej Janaszek-Seydlitz


          Konkurs przyczynił się z pewnością do podniesienia stanu wiedzy o Powstaniu Warszawskim 1944 wśród warszawskiej młodzieży szkolnej.


Maciej Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2017 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.