Fotoreportaż z II Międzydzielnicowego Konkursu Szkolnego dla uczniów warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów "Ja, żołnierz Powstania" - 2017 r.

          W związku z dużym zainteresowaniem I edycji Międzydzielnicowego Konkursu Szkolnego "Ja, żołnierz Powstania" przeprowadzonego w 2016 r. Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 r. postanowiło kontynuować temat w roku 2017.
          W marcu 2017 r. została ogłoszona II edycja konkursu poświęconemu Powstaniu Warszawskiemu 1944 r. "Ja, żołnierz Powstania".
          Celem konkursu było popularyzowanie bohaterskiej postawy żołnierzy Powstania, rozbudzanie potrzeby poznawania i czytania wspomnień powstańczych zamieszczonych w Zeszytach Pamięci Powstania Warszawskiego, na stronie internetowej Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego oraz korzystania z archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego, zachęcanie do uczestniczenia w spotkaniach "Świadkowie historii" w Muzeum Powstania Warszawskiego.
          Równocześnie konkurs miał promować wysoką kulturę słowa mówionego, rozwijać talenty oratorskie dzieci i młodzieży oraz uczyć rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
          Konkurs był skierowany do szkół podstawowych i gimnazjów z Warszawy:
          Każdy uczestnik miał przygotować krótki monodram, scenkę dramową dotyczącą wybranej postaci: żołnierza zgrupowania powstańczego, sanitariuszki, łączniczki, małego powstańca-harcerza z Szarych Szeregów przekazującego informacje, zawiszaka roznoszącego pocztę powstańczą. Należało wejść w rolę konkretnej osoby i odegrać krótką scenkę (scenariusz oparty na rzeczywistych wspomnieniach). Prezentacja nie powinna przekraczać 4 - 7 minut.
          Założenia konkursu przygotowała Maria Poprawa, członek zarządu SPPW 1944, polonista i historyk ze Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie.
          Termin zgłaszania się do konkursu upływał 7 kwietnia 2017 r.
          W tym terminie zgłosiło się 27 uczestników z 3 szkół podstawowych i 4 gimnazjów.

          Uczniowie, uczestnicy konkursu, wcielali się w n/w postacie:

          1. Barbara Bobrowiecka- Frycze ps. "Wilia", zgrup. AK "Róg"
          2. Andrzej Borowiec ps. "Zych", zgrup. AK "Bartkiewicz"
          3. Lucyna Buraczewska - Stadnicka ps. "Żaba", zgrup. AK "Krybar"
          4. Aleksandra Cieciura ps. "Ola", bat. AK "Łukasiński"
          5. Andrzej Danysz ps. "Filozof", bat. AK "Gustaw-Harnaś"
          6. Wiesław Gniazdowski ps. "Wiesiek", zgrup. AK "Krybar"
          7. Janina Gruszczyńska- Jasiak ps. "Janka", bat. AK "Wigry"
          8. Ryszard Gręda ps. "Nowotny", zgrup. AK "Krybar"
          9. Janina Gutowska- Rożecka ps. "Dora", zgrup. AK "Żaglowiec"
          10. Mirosław Jajko
          11. Witold Konecki ps. "Sulima", bat. AK "Chrobry I"
          12. Jadwiga Kozłowska ps. "Iga", bat. AK "Gustaw-Harnaś"
          13. Krystyna Krahelska ps. "Danuta", dywizjon AK "Jeleń"
          14. Maria Krasowska ps. "Majka"
          15. Danuta Mancewicz ps. "Danusia", Kedyw "Kolegium A"
          16. Irena Mirska- Mięso ps. "Oleńka", zgrup. AK "Chrobry II"
          17. Andrzej Olas
          18. Jan Rodowicz ps. "Anoda", bat. AK "Zośka"
          19. Jadwiga Szulecka-Wasiluk ps. "Jaga", bat. KB "Sokół"
          20. Zbigniew Ścibor- Rylski ps. Motyl", bat. AK "Czata 49"
          21. Bożenna Tazbir - Tomaszewska ps. ""Czesława Rawicz"
          22. Tadeusz Stanisław Tyszka
          23. Antonina Żabińska

          25 kwietnia 2017 r. w sali wystawowej przy ul. Długiej 22 w Warszawie odbyło się przesłuchanie uczestników konkursu.
          Jury konkursu w składzie:

          Maciej Janaszek - Seydlitz- przewodniczący jury, prezes honorowy SPPW 1944
          Eugeniusz Tyrajski - powstaniec warszawski, członek zarządu ZPW
          Cecylia Steczkowska - artystka, realizująca działania na rzecz upamiętniania bohaterstwa Powstańców, członek SPPW 1944
          oceniło występy poszczególnych uczestników konkursu.


przy stole od lewej: Maciej Janaszek-Seydlitz, Cecylia Steczkowska, Eugeniusz Tyrajski


          Przy ocenie brano pod uwagę:
          - prezentację postaci - strona merytoryczna, kompozycja, talent oratorski,
          - estetykę i oryginalność wykonanego stroju oraz sposób zaprezentowania go,
          - ogólne wrażenie artystyczne- dobór rekwizytów, oprawa muzyczna itd.

          Po długiej dyskusji jury przyznało nagrody następującym uczestnikom konkursu:

          Uczniowie szkół podstawowych:
          I miejsce
          Tomasz Kayed, SP 118
          II miejsce
          Witold Biernat, SP 41
          Weronika von Lonski, SP 26
          Jerzy Tarkowski, SP 118
          III miejsce
          Cyprian Kryczyński, SP 118
          Hubert Pudełko, SP 118
          Paulina Ziętek, SP 118

          Uczniowie gimnazjów:
          I miejsce
          Julia Cichowska, G 165
          II miejsce
          WInga Lewandowska, G 123
          III miejsce
          Zuzanna Kowalska, G 40

          O wyrównanym poziomie konkursu może świadczyć ilość równorzędnych II i III miejsc wśród laureatów ze szkół podstawowych.

          16 maja 2017 r. w sali wystawowej przy ul. Długiej 22 w Warszawie odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu. Otrzymali oni bony Empiku oraz pamiątkowe dyplomy. Fundatorami nagród był Staromiejski Dom Kultury oraz członek Stowarzyszenia Joanna Runge- Lissowska.
          Nagrody wręczali: Zbigniew Galperyn ps. "Antek", zastępca prezesa Związku Powstańców Warszawskich, Maciej Janaszek-Seydlitz, przewodniczący jury, Cecylia Steczkowska, członek jury.drugi od prawej Zbigniew Galperyn


          Nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy otrzymali również nauczyciele przygotowujący laureatów do konkursu.
          Wszyscy otrzymali również na pamiątkę Zeszyty Pamięci nr 7 i 8.

          Konkurs przyczynił się do podniesienia stanu wiedzy o Powstaniu Warszawskim 1944 wśród warszawskiej młodzieży szkolnej. Jego uczestnicy zaprezentowali ciekawy, dojrzały sposób prezentowania wybranych przez siebie bohaterów.


Maciej Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2017 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.