Fotoreportaż z V Międzydzielnicowego Konkursu Szkolnego dla uczniów warszawskich szkół podstawowych
Ja, żołnierz Powstania - 2019 r.

          W 2019 r. kolejny raz podjęto decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji Międzydzielnicowego Konkursu Szkolnego Ja, żołnierz Powstania, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944. Poprzednie konkursy spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli warszawskich szkół.
          V edycję konkursu poświęconego Powstaniu Warszawskiemu 1944 r. Ja, żołnierz Powstania ogłoszono we październiku 2019 r. Została objęta patronatem honorowym przez Związek Powstańców Warszawskich.
          Jak poprzednio celem konkursu było popularyzowanie bohaterskiej postawy żołnierzy Powstania, rozbudzanie potrzeby poznawania i czytania wspomnień powstańczych zamieszczonych w Zeszytach Pamięci Powstania Warszawskiego, na stronie internetowej SPPW 1944 oraz korzystania z archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego, zachęcanie do uczestniczenia w spotkaniach Świadkowie historii w Muzeum Powstania Warszawskiego.
          Równocześnie konkurs miał promować wysoką kulturę słowa mówionego, rozwijać talenty oratorskie dzieci i młodzieży oraz uczyć rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
          Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII i miał być realizowany w dwóch grupach wiekowych: kl. IV-VI oraz VII-VIII.
          Każdy uczestnik miał przygotować krótki monodram, scenkę dramową dotyczącą wybranej postaci: żołnierza zgrupowania powstańczego, sanitariuszki, łączniczki, małego powstańca-harcerza z Szarych Szeregów przekazującego informacje, zawiszaka roznoszącego pocztę powstańczą lub osoby cywilnej, która była obserwatorem zmagań powstańczych. Należało wejść w rolę konkretnej osoby i odegrać krótką scenkę (scenariusz oparty na rzeczywistych wspomnieniach). Prezentacja nie powinna przekraczać 4 - 7 minut, "aktorzy" powinni znać tekst na pamięć.
          Przedsięwzięcie przygotowała i przeprowadziła, jak poprzednio, Maria Poprawa, zastępca prezesa zarządu SPPW 1944, polonista i historyk ze Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie.
          Termin zgłaszania się do konkursu upływał 4 listopada 2019 r.
          Wstępny akces do udziału w zmaganiach konkursowych wyraziło 17 uczestników z 5 szkół podstawowych.
          19 listopada 2019 r. w sali wystawowej przy ul. Długiej 22 w Warszawie odbyło się przesłuchanie, dające możność wyłonienia najlepszych wykonawców. Spotkanie otworzyła wiceprezes SPPW 1944 Maria Poprawa, który w kilku słowach przypomniała historię konkursu Ja, żołnierz Powstania i przypomniała zasady konkursu.          Na przesłuchaniu pojawiło się ostatecznie 15 uczestników z 5 szkół podstawowych.          Uczniowie, uczestnicy konkursu, wcielali się w n/w postacie:
          1. Zofia Bernhardt ps. "Świteź"; bat. AK "Kiliński"
          2. Krystyna Berwińska-Bargiełowska ps. "Krystyna"; Grupa Bojowa AK "Krybar"
          3. Michał Grocholski ps. "Biskup"; Szare Szeregi IV Obwód AK "Grzymały" (Ochota), następnie Grupa AK "Kampinos"
          4. Wiesław Jaczyński; VI Obwód AK (Praga)
          5. Anna Jakubowska ps. "Paulinka"; bat. harc. AK "Zośka"
          6. Alina Janowska ps. "Alina", "Setka"; bat. AK "Kiliński"
          7. Halina Jędrzejewska ps. "Sławka"; bat. AK "Miotła"
          8. Kazimierz Piechotka ps. "Jacek"; bat. AK "Pięść"
          9. Anna Teresa Poraj-Poleska-Garalda ps. "Piorun"; Grupa Bojowa AK "Krybar"
          10. Hanna Stadnik ps. "Hanka"; pułk AK "Baszta"
          11. Maria Szydluk ps. "Rysia"; bat. AK "Dzik"
          12. Zbigniew Ścibor- Rylski ps. "Motyl"; bat. AK "Czata 49"
          13. Halina Wiśniewska ps. "Halina"; II Batalion Szturmowy AK "Odwet"
          14. Krystyna Zawadzka ps. "Krysia"; bat. harc. AK "Zośka"

          Komisja konkursowa, w której zasiedli:
          Maciej Janaszek-Seydlitz - przewodniczący jury, prezes honorowy SPPW 1944,
          Zbigniew Galperyn - powstaniec warszawski, wiceprezes ZPW,
          Joanna Rawik - piosenkarka, aktorka, dziennikarka,
          Cecylia Steczkowska - artystka, realizująca działania na rzecz upamiętniania bohaterstwa Powstańców, członek SPPW 1944
          oceniła występy poszczególnych uczestników konkursu.przy stole od lewej: Maciej Janaszek-Seydlitz, Joanna Rawik, Cecylia Steczkowska, Zbigniew Galperyn

          Przy ocenie brano pod uwagę:
          - prezentację postaci - strona merytoryczna, kompozycja, talent oratorski,
          - estetykę i oryginalność wykonanego stroju oraz sposób zaprezentowania go,
          - ogólne wrażenie artystyczne- dobór rekwizytów, oprawa muzyczna itd.
          Jury po długiej dyskusji przyznało nagrody następującym uczestnikom konkursu:          grupa młodsza (kl. 4 - 6)
          I miejsce
          Maria Ochnio, SP 118
          II miejsce
          Julia Siwik, SP 118
          III miejsce
          Luiza Chłapińska, SP 366
          wyróżnienie
          Maria Grymuza, SP 366

          grupa starsza (kl. 7 - 8)
          I miejsce
          Stanisław Uliński, SP 23
          II miejsce
          Mikołaj Kobuszewski, SP 118
          III miejsce
          Jerzy Tarkowski, SP 118
          wyróżnienie
          Kinga Wójcik, SP 118

          26 listopada 2019 r. w sali wystawowej przy ul. Długiej 22 w Warszawie odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu. Otrzymali oni bony upominkowe Empiku oraz pamiątkowe dyplomy.

          Nagrody wręczali laureatom członkowie jury.


          Pamiątkowe dyplomy otrzymali nauczyciele przygotowujący uczestników konkursu.          Przewodniczący jury złożył szczególne podziękowania p. Marii Poprawa, organizatorce konkursu.          Dyplomy pamiątkowe otrzymali również pozostali uczestnicy konkursu.          Laureaci, pozostali uczestnicy konkursu i ich nauczyciele przygotowujący otrzymali na pamiątkę po 2 Zeszyty Pamięci Powstania Warszawskiego, wydawane przez nasze Stowarzyszenie.          Przedstawiciele młodzieży wręczyli kwiaty członkom jury.          Na zakończenie przewodniczący jury, prezes honorowy SPPW 1944 Maciej Janaszek-Seydlitz podsumował całość imprezy, składając gratulacje jego uczestnikom za trud włożony w przygotowanie prezentacji oraz zaangażowanie w utrwalanie pamięci o patriotycznym zrywie sprzed lat.          Konkurs przyczynił się do podniesienia wiedzy o Powstaniu Warszawskim 1944 wśród warszawskiej młodzieży szkolnej. Jego uczestnicy zaprezentowali ciekawy, dojrzały sposób prezentowania wybranych przez siebie bohaterów. Obecni na spotkaniu wyrazili przekonanie, że konkurs powinien być kontynuowany w przyszłości.


Maciej Janaszek-Seydlitz

zdjęcia: Maciej Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2019 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.