Fotoreportaż z VI Międzydzielnicowego Konkursu Szkolnego dla uczniów warszawskich szkół podstawowych
Ja, żołnierz Powstania - 2022 r.

          W marcu 2022 r, po przerwie spowodowanej pandemią, ogłoszono VI edycję Międzydzielnicowego Konkursu Szkolnego Ja, żołnierz Powstania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, skierowanego do uczniów warszawskich szkół podstawowych. Konkurs miał być realizowany w dwóch grupach wiekowych: kl. IV-VI oraz VII-VIII. Jak poprzednio, został objęty patronatem honorowym przez Związek Powstańców Warszawskich.
          Celem konkursu było upamiętnianie prawdy o Powstaniu, wiedzy o powstańcach warszawskich, którzy walczyli o wolną Warszawę przez 63 dni Powstania Warszawskiego w 1944 roku, popularyzowanie bohaterskiej postawy żołnierzy Powstania, rozbudzanie potrzeby poznawania i czytania wspomnień powstańczych zamieszczonych w Zeszytach Pamięci Powstania Warszawskiego, na stronie internetowej SPPW 1944 oraz korzystania z archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego, zachęcanie do uczestniczenia w spotkaniach Świadkowie historii w Muzeum Powstania Warszawskiego.
          Równocześnie konkurs miał promować wysoką kulturę słowa mówionego, rozwijać talenty oratorskie dzieci i młodzieży oraz uczyć rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
          Przedsięwzięcie przygotowała, jak poprzednio, Maria Poprawa, zastępca prezesa zarządu SPPW 1944, polonista i historyk ze Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie.Maria Poprawa

          Do konkursu zgłosiło się 15 uczestników z 5 warszawskich szkół.
          11 kwietnia 2022 r. w sali wystawowej ZPW przy ul. Długiej 22 w Warszawie odbyło się przesłuchanie, dające możność wyłonienia najlepszych wykonawców.          Uczniowie wcielili się w rzeczywiste postacie. Wiedzę czerpali z wydawanych przez SPPW 1944 Zeszytów Pamięci Powstania Warszawskiego, strony internetowej SPPW 1944 i archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego oraz innych źródeł. W swoich monodramach przypomnieli w tym roku następujących kombatantów (kilkoro powtórzonych):
          1. Krzysztof Kamil Baczyński ps. "Krzyś", bat. AK "Parasol";
          2. Barbara Bobrowiecka-Fricze ps. Wilia, bat. AK "Bończa";
          3. Zofia Dąbrowska ps. "Zośka", "Myszka", bat. AK "Zośka";
          4. Wiesław Gniazdowski ps. "Wiesiek", Grupa Bojowa AK "Krybar";
          5. Halina Jędrzejewska ps. "Sławka"; bat. AK "Miotła";
          6. Zofia Książek-Bregułowa, Grupa Bojowa AK "Krybar";
          7. Jerzy Mindziukiewicz ps. "Jur" , bat. AK "Miotła";
          8. Jerzy Nachtman ps. "Kazimierz Olecki", Zgrupowanie AK "Chrobry II";
          9. Danuta Antonina Przystasz ps. "Skiba", łączniczka - II Obwód "Żywiciel";           10. Danuta Szaflarska ps. "Młynarzówna", Komenda Główna AK - Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy);
          11. Wanda Traczyk- Stawska ps. "Pączek", Komenda Główna AK- Oddział Osłony Wojskowych Zakładów Wydawniczych;
          12. Władysława Urbaniak ps. "Wiśka", bat. AK "Kiliński";
          13. Henryka Zarzycka-Działkowska ps. "Władka"; bat. AK "Miotła".

          Jury w składzie: Joanna Rawik - artystka, dziennikarka, sympatyk naszego Stowarzyszenia, Jerzy Substyk ps. "Jurny", uczestnik Powstania Warszawskiego- Zgrupowanie "Bartkiewicz" oraz przewodnicząca - Cecylia Steczkowska, artystka, członek SPPW 1944, doświadczony juror konkursu, oceniało występy dzieci i młodzieży.przy stole od lewej: Jerzy Substyk, Cecylia Steczkowska, Joanna Rawik

          Skupili swoją uwagę na: prezentację postaci - strona merytoryczna, kompozycję monodramu, talent oratorski, strój, rekwizyty oraz ogólne wrażenie artystyczne.          Zwycięzcami konkursu zostali:

          w grupie młodszej (kl. IV- VI):
          I miejsce Julian Łączyński - kl. IV SP nr 26
          II miejsce Paweł Wesołowski- kl. IV SP nr 41
          III miejsce Alkhaeir Naya - kl. IV SP nr 26

          w grupie starszej (kl. VII- VIII):
          I miejsce Julia Siwik - kl. VIII SP nr 118
          II miejsce Barbara Stypińska- kl. VII SP nr 366
          III miejsce Natalia Osękowska - kl. VII SP nr 366

          Warto dodać, iż dziewczynka, która zajęła III miejsce w grupie młodszej jest Syryjką. Zainteresowała się ona historią sprzed 77 lat swej nowej ojczyzny, Polski.
          Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą na temat przedstawianych przez siebie bohaterów Powstania. Zadbano również o oprawę muzyczną prezentowanych monodramów. W tej edycji konkursu piękny występ dała młoda skrzypaczka Weronika Mioskowska (kl. VI) z SP nr 366.          Juror, pan Jerzy Substyk był zachwycony poziomem prezentacji, zainteresowaniem Powstaniem młodych ludzi. Opowiedział zgromadzonym uczniom i nauczycielom o swoich przeżyciach z powstańczych dni.          27 kwietnia 2022 r. w Sali Koncertowej Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się podsumowanie konkursu.
          Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.          Pamiątkowe dyplomy otrzymali także pozostali uczestnicy konkursu. Uczniowie otrzymali książeczki od Burmistrza Białołęki oraz 2 Zeszyty Pamięci Powstania Warszawskiego wydawane przez SPPW 1944.
          Nauczyciele, opiekunowie przygotowujący uczniów otrzymali podziękowania i książki o tematyce historycznej plus 2 Zeszyty Pamięci.


          Jurorzy otrzymali kwiaty od organizatorów konkursu.          Stowarzyszenie dziękuje serdecznie uczestnikom i opiekunom, a w szczególności organizatorom konkursu.


Maciej Janaszek-Seydlitz

zdjęcia: Wiktor Glinka
Maria Poprawa


Copyright © 2022 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.