Fotoreportaż z VII edycji Międzydzielnicowego Konkursu Szkolnego dla uczniów warszawskich szkół podstawowych
Ja, żołnierz Powstania - rok szkolny 2022/2023.

          Podjęta w 2015 r. idea Międzydzielnicowego Konkursu Szkolnego Ja, żołnierz Powstania, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 mimo pandemii i innych przeciwności nadal jest kontynuowana. W roku szkolnym 2022/2023 zorganizowano już VII edycję tego konkursu, poświęconego powstańcom warszawskim z roku 1944, ale i osobom cywilnym, warszawianom żyjącym wówczas w okupowanej stolicy. Konkurs na monodram współorganizowało Muzeum Niepodległości, które użyczyło nam sali, gdzie młodzi "aktorzy" prezentowali swoje postaci.
          Jak poprzednio celem konkursu było popularyzowanie bohaterskiej postawy żołnierzy Powstania, rozbudzanie potrzeby poznawania i czytania wspomnień powstańczych zamieszczonych w Zeszytach Pamięci Powstania Warszawskiego, na stronie internetowej SPPW 1944 oraz korzystania z archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego, zachęcanie do uczestniczenia w spotkaniach Świadkowie historii w Muzeum Powstania Warszawskiego.
          Równocześnie konkurs miał promować wysoką kulturę słowa mówionego, rozwijać talenty oratorskie dzieci i młodzieży oraz uczyć rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
          Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas IV- VIII z Warszawy.
          Każdy uczestnik miał przygotować krótki monodram, scenkę dramową dotyczącą wybranej postaci: żołnierza zgrupowania powstańczego, sanitariuszki, łączniczki, małego powstańca-harcerza z Szarych Szeregów przekazującego informacje, zawiszaka roznoszącego pocztę powstańczą lub osoby cywilnej, która była obserwatorem zmagań powstańczych. Należało wejść w rolę konkretnej osoby i odegrać krótką scenkę (scenariusz oparty na rzeczywistych wspomnieniach). Prezentacja nie powinna przekraczać 7- 10 minut, "aktorzy" powinni znać tekst na pamięć.
Przedsięwzięcie przygotowała i przeprowadziła, jak poprzednie, Maria Poprawa, polonistka i nauczycielka historii ze Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie.

          Termin zgłaszania się do konkursu upływał 30 października 2022 r.
          Wstępny akces do udziału w zmaganiach konkursowych wyraziło 19 uczestników z 5 szkół podstawowych.
          17 listopada 2022 r. w sali kinowej Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, siedzibie głównej Muzeum Niepodległości przy al. Solidarności 62 w Warszawie odbyło się przesłuchanie, dające możliwość wyłonienia najlepszych wykonawców.
          Spotkanie otworzyła wiceprezes SPPW 1944 Maria Poprawa, organizatorka zmagań młodych adeptów "sztuki aktorskiej", która w kilku słowach przypomniała historię konkursu Ja, żołnierz Powstania.Maria Poprawa

          Na przesłuchaniu pojawiło się ostatecznie 16 uczestników z 5 szkół podstawowych.
          Uczestnicy konkursu wcielali się w następujące postacie:
          1. Teresa Bogusławska ps. "Tereska", Zgrupowanie "Harnaś";
          2. Dr Irena Ćwiertnia, lekarka w powstaniu, osoba cywilna;
          3. Andrzej Danysz ps. "Filozof", komp. "Grażyna", bat. AK "Gustaw"-"Harnaś";
          4. Barbara Garncarczyk-Piotrowska ps. "Pająk", sanitariuszka, drugi pluton kompanii szturmowej, bat. AK "Wigry";
          5. Halina Jędrzejewska ps. "Sławka", komp. "Jerzyki", bat. AK "Miotła";
          6. Lidia Konarska- Wyleżyńska ps. "Zora", łączniczka-telefonistka, pluton łączności 228 i 211, Zgrupowanie AK "Żubr";
          7. Janina Krassowska ps. "Jagienka", sanitariuszka;
          8. Zofia Książek-Bregułowa ps. "Zośka", łączniczka w Zgrupowaniu AK "Krybar";
          9. Jan Romańczyk ps. "Łukasz Łata", bat. AK "Miotła";
          10. Anna Danuta Staniszkis ps."Jagienka", komendantka sanitariatu, oddział "Bakcyl", pułk KG AK "Baszta";
          11. Józef Andrzej Szczepański Ziutek, żołnierz bat. AK "Parasol";
          12. Anna Świrszczyńska, sanitariuszka;
          13. Wanda Traczyk-Stawska ps. "Pączek" , Oddział Osłony Wojskowych Zakładów Wydawniczych KG AK(przedstawiona postać dwukrotnie);
          14. Eugeniusz Tyrajski ps."Sęk", pułk KG AK "Baszta";
          15. Janusz Wałkuski - osoba cywilna, warszawianin.


          Komisja konkursowa, w której zasiedli:
          Cecylia Steczkowska - artystka, realizująca działania na rzecz upamiętniania bohaterstwa Powstańców - przewodnicząca jury,
          Bogna Niezielińska- Galperyn - wdowa po wybitnym powstańcu- Zbigniewie Galperynie, przyjacielu naszego Stowarzyszenia, osoba znająca wielkie grono powstańców warszawskich, z którymi współpracowała przez 17 lat w ZPW,
          Franciszek Cepek - członek Zarządu SPPW 1944
          oceniła występy uczestników konkursu (w dwóch kategoriach wiekowych).na zdjęciu druga od lewej Bogna Niezielińska-Galperyn, czwarta Cecylia Steczkowska, piąty Franciszek Cepek

          Przy ocenie brano pod uwagę:
          - prezentację postaci - strona merytoryczna, kompozycja monodramu,
          - talent oratorski,
          - estetykę i oryginalność wykonanego stroju oraz sposób zaprezentowania go,
          - ogólne wrażenie artystyczne- dobór rekwizytów, oprawa muzyczna itd.

          Jury po długiej dyskusji wyłoniło następujących laureatów:

          grupa młodsza (kl. IV- VI)
          I miejsce
          Ruslana Tatarczuk, SP nr 26
          II miejsce
          Tymoteusz Mazur, SP nr 118
          III miejsce
          Juliusz Bromirski, SP nr 23
          wyróżnienie
          Aleksander Prazimowski, SP nr 118

          grupa starsza (kl. VII - VIII)
          I miejsce
          Valeriia Ostypenko, SP nr 118
          II miejsce
          Sofia Ubler, SP nr 118
          
III miejsce
          Natalia Osękowska, SP nr 366
          wyróżnienie
          Zuzanna Cholewa, SP nr 118

          1 grudnia 2022 r. w sali kinowej Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się spotkanie uczestników konkursu i ich opiekunów.          Laureatom konkursu wręczono nagrody i wyróżnienia. Otrzymali oni karty prezentowe Empiku, po dwa Zeszyty Pamięci Powstania Warszawskiego, wydawane przez nasze Stowarzyszenie oraz pamiątkowe dyplomy.


          Nagrody zostały ufundowane przez SPPW 1944.          Nie zapomniano także o pozostałych uczestnikach przedsięwzięcia. Wszyscy dostali podziękowania w formie dyplomów oraz dwa Zeszyty Pamięci.
          Nagrody wręczali: dr Beata Michalec, zastępca dyrektora Muzeum Niepodległości i Cecylia Steczkowska, przewodnicząca jury.


          Pamiątkowe dyplomy i książki otrzymali nauczyciele przygotowujący uczestników konkursu.

          Konkurs przyczynił się do podniesienia wiedzy o Powstaniu Warszawskim 1944 wśród warszawskiej młodzieży szkolnej. Warto dodać, iż tematem zmagań powstańczych z okupantem niemieckim zainteresowali się także przebywający w Warszawie imigranci z Ukrainy (trzy uczennice to laureatki), Syrii. Młodzi "aktorzy" zaprezentowali ciekawy, dojrzały sposób prezentowania wybranych przez siebie bohaterów.
          Na zakończenie uroczystości p. dr Beata Michalec podziękowała p. Marii Poprawie za pracę włożoną w organizację już siedmiu edycji konkursu na najciekawszy monodram Ja, żołnierz Powstania, upamiętnianiu prawdy o Powstaniu Warszawskim 1944.


Maciej Janaszek-Seydlitz

zdjęcia: Franciszek Cepek


Copyright © 2022 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.