Fotoreportaż z VIII edycji Międzydzielnicowego Konkursu Szkolnego
dla uczniów warszawskich szkół podstawowych Ja, żołnierz Powstania
- rok szkolny 2023/2024.

          5 grudnia 2023 r. w sali Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej- Okręg Warszawa (nowa siedziba SPPW 1944 ul. Zielna 39 I piętro) odbyła się prezentacja monodramów powstańczych w ramach VIII edycji konkursu Ja, żołnierz Powstania, poświęconego powstańcom warszawskim z roku 1944, osobom cywilnym, żyjącym wówczas w okupowanej stolicy.
          Konkurs na monodram został zorganizowany, jak zwykle, przez Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944. Przedsięwzięcie przygotowała i przeprowadziła Maria Poprawa, wiceprezes Stowarzyszenia, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie.
          Konkurs objęty został patronatem przez Związek Powstańców Warszawskich i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (Okręg Warszawa).

          W regulaminie wyznaczono następujące cele konkursu:
          - rozbudzanie zainteresowań wydarzeniami z okresu Powstania Warszawskiego,
          - popularyzowanie bohaterskiej postawy żołnierzy Powstania,
          - rozbudzanie potrzeby poznawania i czytania wspomnień powstańczych zamieszczonych w "Zeszytach Pamięci Powstania Warszawskiego" (numery 1-18), na stronie internetowej Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 oraz korzystania z archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego,
          - zachęcanie do uczestniczenia w spotkaniach "Świadkowie historii" w Muzeum Powstania Warszawskiego,
          - zachęcanie do występów przed publicznością,
          - promowanie wysokiej kultury słowa mówionego,
          - rozwijanie talentów oratorskich dzieci i młodzieży,
          - uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

          Każdy "artysta" miał przygotować scenkę dramową dotyczącą wybranej, rzeczywistej postaci: żołnierza zgrupowania powstańczego, sanitariuszki, łączniczki, małego powstańca-harcerza z Szarych Szeregów przekazującego informacje, zawiszaka roznoszącego pocztę powstańczą lub osoby cywilnej, która była obserwatorem zmagań powstańczych. Prezentacja nie powinna przekraczać 7- 10 minut, "aktorzy" powinni znać tekst na pamięć.
          Termin zgłaszania się do konkursu upływał 14 listopada 2023 r.

          Do udziału w konkursie zgłosiło się 17 uczestników (poziom kl. IV- VI i VII- VIII) z 4 szkół podstawowych (3 warszawskich i jedna z Ciciborza Dużego- uczestnik pod opieką naszego członka Sławomira Adacha).

          Na przesłuchaniu pojawiło się ostatecznie 12 uczestników.          Uczestnicy konkursu weszli w rolę następujących postaci:

          1. Krzysztof Kamil Baczyński ps. "Krzyś", żołnierz Batalionu AK "Parasol";
          2. Mirosław Biernacki ps. "Generał", Zgrupowanie AK "Chrobry II";
          3. Barbara Drabczyńska-Baczyńska (żona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, żołnierza);
          4. Jerzy Gaździcki ps. "Gołąb", Wojskowa Służba Ochrony Powstania, 2 kompania III Zgrupowania "Konrad", wchodzącego w skład Grupy Bojowej AK "Krybar";
          5. Halina Jędrzejewska ps. "Sławka"; Kompania "Jerzyki", Batalion AK "Miotła";
          6. Jerzy Kotuszewski ps. "Jurek", Zgrupowanie AK "Krybar";
          7. Aleksander Kowalewski ps. "Longinus", Batalion "Olza", "Karpaty", Pułk AK "Baszta";
          8. Janusz Maksymowicz ps. "Janosz", Zgrupowanie AK "Sosna";
          9. Wanda Traczyk- Stawska ps. "Pączek", "Atma", Komenda Główna AK- Oddział Osłony Wojskowych Zakładów Wydawniczych (dwukrotnie);
          10. Janusz Walędzik ps. "Czarny", Zgrupowanie AK "Chrobry II";
          11. Lidia Ziental ps. "Lidka", "Roma", Batalion AK "Zośka".Anna JózefowiczAleksanra PrzybylskaEwa KępkaGrzegorz MarczukHanna SkwiraJakub ŚciborskiJulia MazurekJulian ŁączyńskiMarcel BalcerowskiNatalia KarolTymoteusz MazurZuzanna Laskowska

          Komisja konkursowa, w której zasiedli:
          Cecylia Steczkowska - artystka, realizująca działania na rzecz upamiętniania bohaterstwa Powstańców - przewodnicząca jury,
          Bogna Niezielińska- Galperyn - osoba znająca wielkie grono powstańców warszawskich, z którymi współpracowała przez 17 lat w ZPW,
          Franciszek Cepek - członek Zarządu SPPW 1944
          oceniła występy uczestników konkursu (w dwóch kategoriach wiekowych).na zdjęciu od lewej Franciszek Cepek, Cecylia Steczkowska, Bogna Niezielińska-Galperyn

          Przy ocenie brano pod uwagę:
          - prezentację postaci - strona merytoryczna, kompozycja monodramu,
          - talent oratorski,
          - estetykę i oryginalność wykonanego stroju oraz sposób zaprezentowania go,
          - ogólne wrażenie artystyczne- dobór rekwizytów, oprawa muzyczna itd.

          Jury po długiej dyskusji wyłoniło następujących laureatów:

          grupa młodsza (kl. IV- VI)
          I miejsce
          Julian Łączyński, SP nr 26
          II miejsce
          Zuzanna Laskowska, SP nr 118
          III miejsce
          Marcel Balcerowski, SP nr 26
          wyróżnienie
          Aleksandra Przybylska, SP nr 26

          grupa starsza (kl. VII- VIII)
          I miejsce
          Hanna Skwira, SP nr 118
          II miejsce
          Ewa Kępka, SP nr 118
          III miejsce
          Grzegorz Marczuk, SP Cicibór Duży
          wyróżnienie
          Anna Józefowicz, SP nr 26
          12 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej PAST-y (na I piętrze) w Warszawie odbyło się podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień laureatom, którzy otrzymali karty prezentowe Empiku, po dwa Zeszyty Pamięci Powstania Warszawskiego, wydawane przez nasze Stowarzyszenie oraz pamiątkowe dyplomy.
          Nagrody zostały ufundowane przez SPPW 1944. Nie zapomniano także o pozostałych uczestnikach przedsięwzięcia. Wszyscy dostali podziękowania w formie dyplomów oraz dwa Zeszyty Pamięci oraz słodkie co nieco w postaci świątecznej czekolady.

          Nagrody wręczali: Maria Poprawa, prowadząca spotkanie i p. Bogna Niezielińska- Galperyn. Był także uścisk dłoni Franka Cepka i gospodarza tego obiektu, p. Łucjana Sokołowskiego, który na początku imprezy przedstawił historię Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, akcji 19/20 sierpnia 1944 i biorących w niej udział 250 żołnierzy AK, a zdobycie tego ponad 50- metrowego ówczesnego wieżowca okupione zostało śmiercią co najmniej 60 powstańców.

          Pani Bogna Niezielińska- Galperyn, wdowa po wybitnym powstańcu, przyjacielu naszego Stowarzyszenia, przygotowała niespodziankę, nagrodę specjalną (kasetkę z pamiątkowymi medalami powstańczymi) dla najmłodszego laureata, którą w imieniu swego zmarłego męża- Zbigniewa Galperyna wręczyła Marcelowi Balcerowskiemu.          Pamiątkowe dyplomy i książki otrzymali także nauczyciele przygotowujący uczestników konkursu.
          Konkurs przyczynił się do podniesienia wiedzy o Powstaniu Warszawskim 1944 wśród młodzieży szkolnej.

          Warto podkreślić, iż tegoroczna edycja konkursu pokazała bardzo wysoki poziom zmagań uczestników, wyjątkowe przygotowanie uczniów (wyuczenie się długiego tekstu na pamięć, wejście "w rolę", strój). Szkoda, że od czasu pandemii spada zainteresowanie nauczycieli i ich podopiecznych konkursem.

          Na zakończenie uroczystości p. Łucjan Sokołowski wyraził podziw dla wszystkich "aktorów", których miał przyjemność wysłuchać i podziękował p. Marii Poprawie za pracę włożoną w organizację konkursu na najciekawszy monodram Ja, żołnierz Powstania, upamiętnianiu prawdy o Powstaniu Warszawskim 1944.


Maciej Janaszek-Seydlitz

zdjęcia: Franciszek Cepek
Maria Poprawa


Copyright © 2024 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.