Medale pamiątkowe
i okolicznościowe nadruki na banknotach

         Zbiór medali okolicznościowych i banknotów z nadrukami został opracowany na podstawie książki Zdzisława Abramka "Powstanie Warszawskie 1944 medalami pisane" wydanej w 2003 roku.
         Eksponaty pokazane w cz. I - III są wykonane przy założeniach projektowych i nadzorze autora książki. Medale pokazane w cz. IV zbioru są wykonane wg założeń projektowych różnych autorów, w większości nieznanych.
         Warto zwrócić uwagę na pierwszy medal w cz. IV. Jest na nim widok płonącej Starówki, zniszczonej kolumny Zygmunta oraz trzech postaci z tobołkami opuszczających Warszawę. Medal został wyemitowany w 1944 roku (być może jeszcze w trakcie trwania Postania Warszawskiego).
         Ostatni prezentowany w cz. III medal z okazji 60-rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w chwili obecnej nie jest już projektem - został wyemitowany.
         Zachęcamy do lektury bardzo ciekawej książki zawierającej poza prezentowanymi medalami omówienia organizacji i szlaku bojowego poszczególnych formacji powstańczych, życiorysy ich dowódców, mapy, wiersze i piosenki powstańcze.

Maciej Janaszek-Seydlitz

Część I


Część I Część II Część III Część IVzdjęcia Maciej Janaszek-Seydlitz


Część I Część II Część III Część IV

Copyright © 2004 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.