"Śniła się dzieciom Polska"


          Przedstawiamy relację z obchodów "Społeczność Włochowska Powstańcom - 60 rocznica Powstania Warszawskiego". O imprezie wspominaliśmy wcześnej w dziale Wydarzenia.

          Projekt realizowany był od 1 sierpnia do 5 października 2004. W czasie obchodów dzieci włochowskie roznosiły wśród mieszkańców dzielnicy kolejne strony z kalendarza "Almanach Powstańczy 1944". Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy.          3 października 2004 nastąpiła kulminacja obchodów. W uroczystościach m.in. wzięli udział: Prezydent RP Ryszard Kaczorowski, ks. Prałat Zdzisław Peszkowski, Powstańcy Warszawscy, Żołnierze Armii Krajowej, Harcerze Szarych Szeregów, Więźniowie Polityczni okresu stalinowskiego.

          

          Po uroczystej Mszy Świętej w Kościele Matki Bożej Saletyńskiej uczestnicy obchodów przeszli do starej nieczynnej fabryki Plastomat we Włochach.          Tam w zaciemnionej hali fabrycznej odbyło się wzruszające patriotyczne widowisko "Śniła się dzieciom Polska" w wykonaniu dzieci szkół włochowskich. We wspaniałej scenografii symbolizującej Powstańczą Warszawę na scenie wystąpiło 71 artystów. Występ podziwiało ponad 900 osób.

     

          

          Projekt włochowski realizowany był przez Społeczny Komitet Obchodów w składzie:

- Szkoła Podstawowa nr 94 im.I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul .Cietrzewia 22a
- Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18
- Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19
- Gimnazjum nr 3 ul. Promienista 12a
- LXXIII Liceum Ogólnokształcące ul. Promienista 12a
- Szkoła Muzyczna I stopnia nr 5 im. H. Wieniawskiego ul. Globusowa 24
- Szczep 136 WDHiZ "Zarzewie"
- Klub Sportowy Przyszłość ul. Rybnicka 25
- Dom Kultury Włochy ul. Chrobrego 27
- ZHP Harcerski Krąg Seniorów Włochy, ul.Promienista 12a
- Stowarzyszenie Szarych Szeregów "Krąg Victoria" ul.Promienista 12a
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Włochy ul.Rybnicka 25
- Ognisko Wychowawcze Włochy im.Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" ul. Cietrzewia 22a
- Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy ul.Naukowa15D

Szczegóły imprezy można zobaczyć na stronie internetowej www.wlochy.org.pl


opracował Maciej Janaszek-SeydlitzCopyright © 2004 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.