Zmiana siedziby SPPW 1944 - 4 stycznia 2023


          W dniu 4 stycznia 2023 roku odbyło się podpisanie umowy między Stowarzyszeniem Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, a Oddziałem Warszawskim Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w sprawie warunków użytkowania przez SPPW1944 lokalu przy ul. Zielnej 39. Lokal ten, położony w historycznym gmachu d. PAST-y, zajmowany jest przez OW ŚZŻAK.          Umowę podpisali prezes OW ŚZŻAK Łucjan Sokołowski oraz prezes SPPW 1944 Maciej Białecki. W imieniu SPPW 1944 umowę parafowała też zastępca prezesa Maria Poprawa.          Lokal przy ul. Zielnej 39 będzie nową, tymczasową siedzibą SPPW 1944, w związku z koniecznością opuszczenia poprzedniej siedziby przy ul. Długiej 22.


Maciej Janaszek-Seydlitz

zdjęcia: Piotr Śmiłowicz


Copyright © 2023 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.