REGULAMIN
XLVII Rajdu Turystyczno - Krajoznawczego
PO KAMIENISTEJ DRODZE - Pęcice 2013
Organizatorzy

          - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Stołeczny im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie;
          - Klub Turystyczno - Krajoznawczy "Varsovia" im. Stefana Jaronia - Kowalskiego;
          - Komisja Turystyki Pieszej O/S PTTK;
          - Warszawski Klub Kolarzy "Wektor";
          - Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej;

          pod patronatem Urzędu Gminy w Michałowicach;

          przy współpracy Kombatantów AK - Towarzyszy walk Żołnierzy poległych w Pęcicach.

Komitet honorowy imprezy

          - Zygmunt Lipski "Sulima" - żołnierz AK Obwodu Ochota, uczestnik bitwy pod Pęcicami;
          - Tadeusz Zieliński "Czarny" - żołnierz AK Harcerskiego Batalionu "Zośka" uczestnik bitwy pod Pęcicami;
          - Krzysztof Grabka - Wójt Gminy Michałowice, gminy opiekuna Pomnika Mauzoleum w Pęcicach;
          - Tadeusz Matusewicz - Prezes Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie;
          - Włodzimierz Majdewicz - V - prezes Oddziału Stołecznego PTTK, projektant rajdowych znaczków pamiątkowych 1982 - 2010;
          - Kazimierz Broniszewski - historyk, autor książki "IV Obwód Armii Krajowej Ochota - Okręg Warszawa";
          - Władysława Marcinkiewicz - Przewodnicząca Środowiska Żołnierzy AK IV Obwód Ochota;
          - Maciej Krokos - Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny.

Kierownictwo Rajdu

          - Jerzy Pamrów - Prezes Klubu Turystyczno-Krajoznawczego PTTK Varsovia - Komandor Rajdu;
          - Stefan Pastewka - Przedstawiciel IV Obwodu AK Warszawa-Ochota;
          - Lechosław Rowicki - Warszawski Klub Kolarzy "Wektor" - Kierownik Trasy;
          - Jadwiga Garapich - Klub PTP im. Anieli Michalskiej - Kierownik Trasy.

Termin Rajdu - 4 sierpnia (niedziela)

Miejsce Rajdu

Warszawa - Pęcice - Warszawa


Program uroczystości w Pęcicach 4 sierpnia 2013 r.

          godz. 10.00 - Koncert przy kościele parafialnym

          godz. 11.00 - Msza św. w Kościele parafialnym w Pęcicach

          godz. 12.30 - przejście do Pomnika Mauzoleum w Parku gdzie odbędzie się Apel Poległych i składanie kwiatów na mogile powstańczej.

Cel Rajdu "Po Kamienistej Drodze"

          XLVII Rajd "Po Kamienistej Drodze" organizowany jest w 69 rocznicę Powstania Warszawskiego, bitwy i egzekucji 2 sierpnia 1944 r. w Pęcicach, oraz w 67 rocznicę uroczystego pogrzebu i poświęcenia Pomnika - Mauzoleum.

          Celem Rajdu i organizowanych uroczystości jest oddanie hołdu Żołnierzom AK IV Obwodu Warszawa - Ochota i VI Rejonu "Obroży" z Pruszkowa, Piastowa i Ursusa, którzy pełni poświęcenia walczyli o niepodległość Polski i polegli w boju.
          Żołnierzom poległym w walce, bezbronnym rannym i jeńcom, którzy po bitwie 2 sierpnia 1944 r. zostali rozstrzelani w parku w Pęcinach, a po ekshumacji w kwietniu 1946 r. tam pochowani, oddajemy należną im cześć!

          Powstańcy - Żołnierze Armii Krajowej i Harcerze Szarych Szeregów walczyli, polegli w boju a życie swoje oddali w obronie Ojczyzny, Wolnej Polski!

          W trudnych latach okupacji, w pracy, w nauce i w walce przyświecały im ideały Bóg, Honor i Ojczyzna!

          Idąc czy jadąc trasami Rajdu "Po Kamienistej Drodze", biorąc udział we Mszy św. i Apelu Poległych zastanówmy się nad naszym Dziś i planami na Jutro.
          Starajmy się o to, by i nam ideały poległych Powstańców były bliskie drogie.
          Niech niewinna ofiara cierpień i śmierci tylu tysięcy Polek i Polaków nie będzie daremna.

4 sierpnia 2013 r. (niedziela) - Trasy Turystyczne do Pęcic


Trasa kolarska Warszawa - Pęcice

          Trasa poświęcona jest pamięci Żołnierzy AK zesłanych przez NKWD do obozów na Sybirze.
          Zbiórka turystów-kolarzy w Warszawie na Rondzie Zesłańców Syberyjskich przy kamieniu Zesłańców Syberyjskich o godz. 9.30. Rowery turystów powinny odpowiadać wymogom prawa o ruchu drogowym.
          Prowadzi kol. Lechosław Rowicki z Warszawskiego Klubu Kolarzy "Wektor".

Trasy Piesze

          1. Pruszków WKD - Pomnik "16"-tu - Pęcice - Reguły

          2. Michałowice WKD - Pęcice

          Trasa poświęcona jest pamięci druha Janusza Siemińskiego ps. "Wolski", żołnierza AK - Harcerskiego Batalionu "Zośka" i "Grupy Kampinos", więźnia Gestapo i NKWD, zesłańca na 10 lat katorgi na Syberii (+1997).

          Zbiórka uczestników na dworcu WKD Warszawa - Śródmieście o godz. 9.00, odjazd o godz. 9.20, kierunek do Pruszkowa.

          Trasy obsługują:
          1. Klub PTP im. Anieli Michalskiej,
          2.Komisja Turystyki Pieszej O/S PTTK.

          Prowadzą:
          1. Kol. Jadwiga Garapich,
          2. Kol. Andrzej Sikorski.

Trasy motorowe - start dowolny

          Turyści motorowi - uczestnicy rajdu i uroczystości w Pęcicach jadą:

          1. Szlakiem phm Iwo Rygla "Bogusława", dowódcy plutonu w III Kompanii "Giewont" Harcerskiego Batalionu "Zośka" i jego 15 podkomendnych harcerzy poległych lub rozstrzelanych 2 sierpnia 1944 r. w Pęcicach.
          Start dowolny z Warszawy, Piaseczna, Zalesia lub innych miejscowości.

          2. Szlakiem 19 bezimiennych żołnierzy AK spoczywających w powstańczej mogile w Pęcicach, wśród nich są żołnierze z Batalionu Szturmowego "Miotła" z Ursusa.
          Trasa z Warszawy - Ursusa do Pęcic poświęcona jest pamięci Bezimiennych poległych w Powstaniu Warszawskim.

          Punkt informacyjny dla turystów motorowych obsługuje Klub PTTK "Varsovia".
          Miejsca parkingowe - koło cmentarza.

          Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 4 sierpnia 2013 r. od godz. 10.00 w Pęcicach. Wysokość opłaty wpisowego zależna jest od ilości pobranych materiałów rajdu. W przygotowaniu jest pamiątkowy znaczek metalowy i pieczątka okolicznościowa. W stoisku PTTK będzie okazja kupienia pamiątkowych znaczków z poprzednich rajdów. Warto uzupełnić kolekcję.

          1.VIII 2013 r. Udział indywidualny w uroczystościach poświęconych pamięci Powstania Warszawskiego, organizowanych przez Władze Stolicy i Środowiska Żołnierzy AK.
          1.VIII.2013 r. - w 69 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - w godzinie "W" oddamy hołd poległym, pomordowanym i zmarłym Żołnierzom -Powstańcom Warszawy!

Obowiązki uczestników Rajdu

          - obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni do charakteru imprezy,
          - przestrzeganie zasad kultury turystycznej, przepisów ruchu drogowego i ochrony przyrody,
          - trzeźwe spojrzenie na otaczające nas piękno,
          - zapoznanie się z literaturą dotyczącą tematu i terenu Rajdu,
          - przestrzeganie Regulaminu Rajdu.

Postanowienia końcowe

          - Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu a także do wprowadzenia zmian w programie,
          - Organizator Rajdu nie ubezpiecza uczestników imprezy, uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, młodzież do lat 18 pod opieką dorosłych,
          - Rajd jest imprezą ogólnie dostępną,
          - Kierownictwo Rajdu nie zapewnia noclegów w czasie trwania imprezy i nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników Rajdu osobom trzecim,
          - Rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
          - Zachęca się uczestników do przyniesienia zniczy i kwiatów.

Warszawa, czerwiec 2013 r.
Komandor XLVII Rajdu Po Kamienistej Drodze"
Jerzy Pamrów