Fotoreportaż z promocji 3 i 4 "Zeszytów Pamięci Powstania Warszawskiego" - 2014 r.

          W pierwszym roku istnienia Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 zrodził się pomysł, aby rozpocząć cykl spotkań z uczestnikami Powstania. Pierwsze spotkanie z cyklu "Świadkowie historii" odbyło się 18 grudnia 2004 r. w sali wystawowej przy ul. Długiej 22 w Warszawie i było przeznaczone dla członków stowarzyszenia.
          Od stycznia 2007 r. spotkania odbywają się w Sali im. J. Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum Powstania przy ul. Grzybowskiej 79. Rozpoczynają się o godz. 11.00 w każdą trzecią sobotę miesiąca (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych) i są dostępne dla szerokiego audytorium. Odbyło się ich ponad 80.
          Prawie równolegle z uruchomieniem cyklu spotkań pojawił się pomysł, aby część z nich przygotować w wersji tekstowej i wprowadzić na stronę internetową stowarzyszenia www.sppw1944.org. Realizację projektu umożliwił fakt, że poszczególne spotkania były rejestrowane dźwiękowo.
          Projekt został zrealizowany. Nagrania z wybranych spotkań zostały zamienione na pliki tekstowe. Po dodatkowych kontaktach z autorami, rozszerzeniu tekstów, ich redakcji i uzupełnieniu o ikonografię zostały one wprowadzone na stronę internetową Stowarzyszenia w dziale "Powstańcze relacje świadków". Do chwili obecnej ukazało się prawie 50 relacji.
          W 2008 r. postanowiono, aby z relacji publikowanych w Internecie wybrać kilka najciekawszych i zaprezentować je w formie książkowej. Dzięki funduszom uzyskanym z Samorządu Województwa Mazowieckiego zostały wydane w bezpłatnej edycji "Zeszyty Pamięci Powstania Warszawskiego" nr 1 i 2. Zawierały one 6 wybranych wspomnień. Pomiędzy nie zostały wplecione 3 wiersze o tematyce powstańczej Janiny Kowalskiej, z d. Krupa, ps. "Ina": "Noc jedna z wielu w okresie Powstania", "Powstańcze ZOO" i "Pierwsza rocznica Powstania Warszawskiego". Warto dodać, iż te utwory nie były dotąd nigdzie publikowane.

          


          


          Egzemplarze "Zeszytów" zostały skierowane między innymi do szkół warszawskich i województwa mazowieckiego i do bibliotek.
          W 2014 roku odżył pomysł kontynuacji "Zeszytów Pamięci". Tym razem projekt dofinansowało Miasto Stołeczne Warszawa. Ukazały się kolejne "Zeszyty Pamięci Powstania Warszawskiego" nr 3 i 4.

          


          


          15 grudnia 2014 r. w Audytorium im. J. Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum Powstania odbyła się promocja "Zeszytów Pamięci". Wśród zaproszonych gości uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. żyjący autorzy wspomnień oraz przedstawiciele władz organizacji kombatanckich Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Leszek Żukowski ps. "Antek" oraz V-prezes Zarządu Związku Powstańców Warszawskich Eugeniusz Tyrajski ps. Sęk".


na zdjęciu: drugi od prawej Eugeniusz Tyrajski, trzeci Leszek Żukowski

          Każdy uczestnik spotkania otrzymał egzemplarz obu prezentowanych zeszytów.
          Scenariusz promocji składał się z trzech części. Otworzył ją występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza. Młodzi artyści zaprezentowali widowisko pt. "Walcząca Warszawa 1944". Program przygotowały nauczycielki z SP nr 118: p. Maria Poprawa, polonista i historyk, członek Zarządu SPPW 1944 oraz p. Beata Lange, historyk i muzyk.

          


          


          Piękny występ spotkał się z gorącym aplauzem uczestników spotkania. Znajdujący się na sali kombatanci nie kryli swego wzruszenia.

          


          W części drugiej Prezes SPPW 1944 Maciej Janaszek-Seydlitz przedstawił sylwetki autorów opublikowanych relacji. Czworo z nich uczestniczyło w promocji. Byli to: Barbara Gancarczyk-Piotrowska ps. "Pająk", Halina Jędrzejewska-Dudzik ps. "Sławka", Edmund Baranowski ps. "Jur" i Janusz Paszyński ps. Machnicki". Piąty autor relacji Zbigniew Dębski, ps. "Zbych-Prawdzic" niestety nie żyje, zginął w katastrofie smoleńskiej.


na zdjęciu siedzą od prawej: Barbara Gancarczyk-Piotrowska, Edmund Baranowski, Halina Jędrzejewska-Dudzik, Janusz Paszyński

          Po prezentacji autorów, prowadzący spotkanie Maciej Janaszek-Seydlitz powiedział kilka słów o obu zeszytach.          Podobnie jak w pierwszych zeszytach obok 5 powstańczych wspomnień znalazły się w nich 3 wiersze o tematyce powstańczej. W zeszycie nr 3 umieszczono utwór Józefa Szczepańskiego, ps. "Ziutek" - "Czerwona zaraza" a w zeszycie nr 4 wiersz Ireny Tomalak, ps. "Soldau" - "Łączniczka 1" i Mirosława Krucińskiego, ps. "Jadzia" "Marsz kanałem".
          Później autorzy wspomnień przekazali w skrócie zgromadzonemu audytorium swoją opowieść. Uczestnicy spotkania zadawali świadkom powstańczych wydarzeń pytania dotyczące ich relacji. W trakcie dyskusji odbyła się dodatkowa uroczystość. Z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Związek Powstańców Warszawskich wydał piękny medal pamiątkowy. Medalem tym wyróżniono kilkunastu członków SPPW 1944.          Korzystając z okazji, że dwoje autorów publikowanych relacji to członkowie Zarządu ZPW, poproszono ich o wręczenie medali pamiątkowych kilkorgu członkom Stowarzyszenia.

          

          Po tym wydarzeniu nadal napływały z sali pytania.          Poza autorami wypowiadali się również inni kombatanci uczestniczący w spotkaniu oraz przedstawiciele ludności cywilnej pamiętający tamte czasy.          Podkreślono między innymi ważność relacji umieszczonych na stronie internetowej stowarzyszenia dla przybliżenia wiedzy o powstaniu w kraju i zagranicą.
          Organizatorzy promocji podziękowali autorom wspomnień kwiatami a zgromadzona publiczność dużymi brawami.          Jedna z uczestniczek spotkania zwróciła się do autorów relacji z prośbą o wypowiedź, czym jest dla nich fenomen powstania. Każdy z czwórki autorów przedstawił swoją ocenę tego wydarzenia. Zabrał także w tej sprawie głos Prezes ŚZŻAK prof. Leszek Żukowski.

          


          


          Po zakończeniu serii pytań ustawiła się długa kolejka chętnych do zdobycia autografów od autorów relacji, a organizatorzy zaprosili uczestników zgromadzenia na słodki poczęstunek.

          


          Zarówno autorzy wspomnień jak i uczestnicy spotkania promocyjnego ocenili je jako bardzo udane.


opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2015 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.