Fotoreportaż z promocji 5 i 6 "Zeszytów Pamięci Powstania Warszawskiego" - 2015 r.

          W 2015 r. Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 kontynuowało projekt wydawania Zeszytów Pamięci Powstania Warszawskiego. Dzięki dofinansowaniu projektu przez Miasto Stołeczne Warszawa ukazały się kolejne Zeszyty nr 5 i 6.
          7 grudnia 2015 r. odbyła się uroczysta promocja Zeszytów Pamięci. Miejscem spotkania była Sala pod Liberatorem w Muzeum Powstania przy ul. Grzybowskiej 79.          Uroczyste spotkanie zaszczyciła swoją obecnością część autorów wspomnień oraz przedstawiciele Zarządu Związku Powstańców Warszawskich, wiceprezesi Halina Jędrzejewska ps. "Sławka" i Zbigniew Galperyn ps. "Antek".


na zdjęciu: w środku Halina Jędrzejewska, po prawej Zbigniew Galperyn

          Uroczystość rozpoczął Prezes SPPW 1944 Maciej Janaszek-Seydlitz, który powitał gości i przedstawił historię powstania Zeszytów Pamięci.          Następnie młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza przedstawiła program artystyczny "Dumne miasto - Warszawa '44".
          Program przygotowały nauczycielki z SP nr 118 p. Maria Poprawa, polonistka i historyk, członek Zarządu SPPW 1944 oraz p. Beata Lange, historyk i muzyk.

          


             
          
          


          Ciekawy występ młodych artystów spotkał się z gorącym aplauzem uczestników spotkania. Wzruszenia nie kryli znajdujący się na Sali kombatanci. Autorki przedstawienia zostały nagrodzone brawami.
          Prezes SPPW 1944 podziękował nauczycielkom bukietem kwiatów.

          


          Po części artystycznej do stołu prezydialnego zaproszono uczestniczących w spotkaniu autorów wspomnień. Redagujący zeszyty 5 i 6, członek SPPW 1944, Piotr Śmiłowicz przedstawił założenia dotyczące wyboru materiałów do Zeszytów.

          


          W zeszycie 5 znalazły się teksty opracowane na podstawie oryginalnych pamiętników prowadzonych w czasie trwania Powstania Warszawskiego. Są to relacje: Janusza Gundermana ps. "Janusz" z batalionu AK "Gustaw-Harnaś", Henryki Zarzyckiej-Dziakowskiej ps. "Władka" z batalionu harcerskiego AK "Parasol" oraz Janusza Harmerlińskiego ps. "Morski" z batalionu AK "Kiliński".
          Treść zeszytu uzupełniły 3 wiersze nagrodzone w odbywającym się podczas Powstania konkursie literackim "Placówka '44".

          


          Zeszyt 6 został zredagowany z myślą o pokazaniu specyfiki różnych odcinków walki powstańczej. Są tu relacje Eugeniusza Tyrajskiego ps. "Sęk" oraz Wojciecha Militza ps. "Bystry", obu z pułku AK "Baszta" z Mokotowa, Jerzego Lisieckiego ps. "Jerzy II" z batalionu AK "Ruczaj" i batalionu AK "Harnaś" ze Śródmieścia oraz Janiny Gruszczyńskiej-Jasiak ps. "Janka" z batalionu harcerskiego "Wigry" ze Starego Miasta. Przejmująca relacja sanitariuszki ze Starówki jest bezpośrednim nawiązaniem do historii jej koleżanki Barbary Gancarczyk- Piotrowskiej ps. "Pająk", której wspomnienia opublikowano w Zeszycie 4.
          Tak jak w poprzednich zeszytach relacje są przedzielone wierszami o tematyce powstańczej.
          Za stołem prezydialnym zasiedli: Henryka Zarzycka-Dziakowska, Barbara Gancarczyk-Piotrowska, Pola Cudna-Kowalska i Eugeniusz Tyrajski. Barbara Gancarczyk- Piotrowska reprezentowała koleżankę, Janinę Gruszczyńską-Jasiak, która mieszka w Poznaniu i ze względu na stan zdrowia nie mogła uczestniczyć osobiście w promocji.


na zdjęciu od lewej: Pola Cudna-Kowalska, Barbara Gancarczyk-Piotrowska, Eugeniusz Tyrajski, Henryka Zarzycka-Dziakowska

          Zaproszeni autorzy dostali kwiaty od młodzieży szkolnej.

          


          


          Po prezentacji gości honorowych i zapoznaniu z treścią zeszytów nastąpiła uroczystość uhonorowania najbardziej aktywnych członków SPPW 1944 pamiątkowymi medalami Powstania Warszawskiego.

          


          


          Medale wręczali kombatanci, członkowie Zarządu Związku Powstańców Warszawskich. Uhonorowani medalami również otrzymali kwiaty.

          


          Następnie odbyło się spotkanie z autorami przywołanych pamięcią wydarzeń powstańczych. Goście nawiązywali do swoich wspomnień zawartych w zeszytach, odpowiadali na pytania zgromadzonej na sali publiczności.

          

          Każdy z uczestników spotkania otrzymał egzemplarz obu prezentowanych zeszytów. Była to wyjątkowa okazja, gdyż zeszyty wydawane są w nakładzie ok. 950 szt. jako publikacje nieodpłatne, przeznaczone dla szkół i bibliotek. Dla indywidualnych odbiorców pozostaje w dyspozycji jedynie niewielka liczba egzemplarzy.
          Wkrótce do stołu, za którym siedzieli kombatanci-autorzy wspomnień, ustawiła się długa kolejka chętnych do zdobycia autografów.

          


          

          Organizatorzy zaprosili uczestników spotkania na słodki poczęstunek.
          Powstańcy, jak i wszyscy uczestnicy spotkania promocyjnego ocenili uroczystość jako bardzo udane wydarzenie.


opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2017 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.