Fotoreportaż z promocji 7 i 8 "Zeszytów Pamięci Powstania Warszawskiego" - 2017 r.

          W 2016 r. Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 wydało kolejne Zeszyty Pamięci Powstania Warszawskiego - nr 7 i 8. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu przez Miasto Stołeczne Warszawa.
          31 stycznia 2017 r. w Sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania przy ul. Grzybowskiej 79 w Warszawie odbyła się uroczysta promocja zeszytów.          Wśród uczestników spotkania byli goście honorowi, którzy byli w Warszawie w czasie powstania w 1944 r. Na uroczystości byli obecni Eugeniusz Tyrajski ps. "Sęk", żołnierz pułku AK "Baszta", wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, Janina Mańkowska, dziecko powstańczej Woli, członek SPPW 1944, Janusz Wałkuski, autor jednego z tekstów w zeszycie nr. 8, członek SPPW 1944, Maria Tulo-Dziwulska, autorka tekstu w zeszycie nr 8, Wanda Nowakowska, żona Marka T. Nowakowskiego.

          
na lewym zdjęciu druga od prawej Janina Mańkowska, potem Wanda Nowakowska, Eugeniusz Tyrajski i Maria Tulo-Dziewulska; na zdjęciu obok pierwszy po prawej Janusz Wałkuski

          Spotkanie otworzył prezes SPPW 1944 Maciej Białecki. W kilku słowach przypomniał historię powstawania kolejnych Zeszytów Pamięci Powstania Warszawskiego 1944.          Stało się już tradycją, że z okazji promocji kolejnych Zeszytów Pamięci uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr. 118 im. Przyjaciół Mazowsza przygotowują program artystyczny. Tym razem były to jasełka "Jeden zero dla Nieba". W występie wzięli udział uczniowie Akademii Młodego Aktora, chóru "Wiolinki" oraz uczniowie klasy 2a i 2c.

     


     
     
     


          Program artystyczny przygotowały nauczycielki z SP nr 118 p. Maria Poprawa, polonistka i historyk, wiceprezes SPPW 1944 oraz p. Beata Lange, historyk i muzyk oraz wychowawczynie drugoklasistów: Monika Gryszkiewicz i Paulina Mikulska.


na zdjęciu od lewej: Paulina Mikulska, Monika Gryszkiewicz, Maria Poprawa, Beata Lange

          Bardzo sympatyczny i ciekawy występ młodych artystów został ciepło przyjęty przez uczestników spotkania. Występujących uczniów nagrodzono gorącymi brawami.
          Po zakończeniu jasełek, dla wprowadzenia w nastrój, dwoje młodych laureatów konkursu piosenki patriotycznej: Karolina Gapieniuk i Jurek Tarkowski zaśpiewało piosenki powstańcze.

          

          Po występie rozpoczęła się prezentacja zeszytów. Redagujący zeszyty nr 7 i 8, członek zarządu SPPW 1944 Piotr Śmiłowicz przedstawił założenia dotyczące wyboru materiałów do prezentowanych publikacji.

          


          W Zeszycie nr 7 znalazły się dwie powstańcze relacje: wspomnienia Marka Tadeusza Nowakowskiego i Leona Kopelmana. Z bardzo obszernych wspomnień Marka T. Nowakowskiego do publikacji wybrano tylko ich część. Interesujące są też wspomnienia Leona Kopelmana, który ocalał z warszawskiego getta, a potem walczył w Powstaniu Warszawskim 1944. Obie relacje można znaleźć na stronie internetowej www.sppw1944.org. Marek T. Nowakowski niestety już nie żyje. W spotkaniu uczestniczyła jego żona.

          


          Zeszyt nr 8 jest szczególny. Zawiera wspomnienia powstania pisane z perspektywy dziecka. Dzieci wraz z dorosłymi przeżywały koszmar walk i bombardowań, niektóre z nich brały pełnoprawny udział w walkach. Na treść zeszytu złożyły się relacje: Witolda Koneckiego, Krzysztofa Jaworskiego, Mirosława Tadeusza Śmiłowicza, Janusza Wałkuskiego i Marii Tulo-Dziewulskiej. Większość z opublikowanych relacji znajduje się na stronie internetowej www.sppw1944.org. Autor jednego ze wspomnień, Witold Konecki, niestety już nie żyje. Na promocji byli obecni: Maria Tulo-Dziewulska i Janusz Wałkuski.
          Swoimi refleksjami dotyczącymi powstania podzielili się Eugeniusz Tyrajski i Janusz Wałkuski.

          


          Każdy z uczestników spotkania otrzymał egzemplarz obu prezentowanych zeszytów.          Była to niepowtarzalna okazja, ponieważ większość z wydanych w nakładzie ok. 900 szt. nieodpłatnych zeszytów, jest przeznaczona do szkół i bibliotek oraz dla uczestników konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu. Dla indywidualnych odbiorców pozostaje w dyspozycji jedynie niewielka ilość egzemplarzy.
          Do stołu, przy którym siedziała dwójka autorów: Maria Tulo-Dziewulska i Janusz Wałkuski ustawiła się kolejka chętnych do zdobycia autografów.

          


          Na zakończenie organizatorzy zaprosili uczestników spotkania na słodki poczęstunek.
          Goście honorowi i pozostali uczestnicy promocji ocenili uroczystość jako bardzo udaną.


opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2017 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.