Fotoreportaż z promocji 11 i 12 "Zeszytów Pamięci Powstania Warszawskiego" - 2019 r.

          W 2019 r. Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 wydało kolejne "Zeszyty Pamięci Powstania Warszawskiego" - nr 11 i 12. Tym razem projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundację PZU.
          26 lutego 2019 r. w Sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania przy ul. Grzybowskiej 79 w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne zeszytów.          W spotkaniu wzięli udział liczni widzowie, m.in. przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Byli również goście honorowi, autorzy relacji zamieszczonych w zeszytach - Tadeusz Jarosz, Mieczysław Kluge i Lidia Markiewicz-Ziental.


na zdjęciu od lewej: Mieczysław Kluge, Tadeusz Jarosz i Lidia Markiewicz-Ziental

          Spotkanie otworzył prezes SPPW 1944 Maciej Białecki , który przypomniał historię powstawania kolejnych Zeszytów Pamięci Powstania Warszawskiego 1944.          Tradycyjnie prezentację treści zeszytów poprzedziła część artystyczna prezentowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza. Tym razem było to przedstawienie z okazji zbliżającego się Święta Kobiet "Kobieta to ja", zawierające piosenki, wiersze i scenki o płci pięknej urozmaicone tańcem klasycznym, dyskotekowym i tangiem. Wykonawcami byli uczniowie z Akademii Młodego Aktora oraz chór "Wiolinki".

     


     
     
     
     


          Program artystyczny przygotowały nauczycielki z SP nr 118 p. Maria Poprawa, polonistka i historyk, wiceprezes SPPW 1944 oraz p. Beata Lange, historyk i muzyk.na zdjęciu w środku: Maria Poprawana zdjęciu z lewej: Beata Lange

          Bardzo sympatyczny i ciekawy występ młodych artystów został ciepło przyjęty przez uczestników spotkania. Występujących uczniów nagrodzono gorącymi brawami.
          Po występie rozpoczęła się prezentacja zeszytów. Redagujący zeszyty nr 11 i 12, członek zarządu SPPW 1944 Piotr Śmiłowicz przedstawił założenia dotyczące wyboru materiałów do prezentowanych publikacji.

          


          Zeszyt nr 11 zawiera relacje osób, które walczyły w Śródmieściu. To wspomnienia Kazimierza Czasza ps. "Baca" 2 pluton 3 kompania 1 batalion "Lecha Żelaznego" zgrupowanie AK "Chrobry II" operującego w rejonie ul. Żelaznej, Mieczysława Kluge ps. "Karol" 1142 pluton 4 kompania VIII zgrupowanie Grupy Bojowej AK "Krybar" walczącego w rejonie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Tadeusz Jarosz ps. "Topacz" łącznik-drużynowy drużyny listonoszy Harcerskiej Poczty Polowej.

          


          Wspólnym mianownikiem zeszytu nr 12 są relacje powstańcze z Mokotowa. Zostały one tak dobrane, aby się wzajemnie uzupełniały i przedstawiały w miarę pełny obraz wydarzeń dramatycznych powstańczych dni w tej dzielnicy. Naturalistyczna miejscami relacja Leonarda Zygmunta Baranowskiego ps. "StaBar" 1 pluton kompanii O-3 batalionu "Olza" pułku AK "Baszta" pokazuje wydarzenia z perspektywy panującej pod koniec walk atmosfery, świadectwa Andrzeja (Andrew) Borowca ps. "Zych" 2 pluton 2 kompania zgrupowanie AK "Bartkiewicz", potem pluton saperów zgrupowania AK "Radosław" oraz Lidii Markiewicz-Ziental ps. "Lidka" 2 pluton 3 kompania "Giewont" batalion "Zośka" zgrupowanie AK "Radosław" dotyczą tych samych wydarzeń oglądanych z perspektywy dwóch różnych uczestników, relacja Anny Danuty Staniszkis z d. Hanickiej ps. "Jagienka" komendantki punktów sanitarnych pułku AK "Baszta" jest stosunkowo rzadkim opisem sytuacji na tzw. niemieckim Mokotowie, zaś opis Aleksandra Kowalewskiego ps. "Longinus" kompania O-1 batalion "Olza", potem kompania K-4 batalion "Karpaty" pułk AK "Baszta" odnosi się do słynnej egzekucji przy ul. Dworkowej.

          Prowadzący spotkanie Piotr Śmiłowicz poprosił o zabranie głosu autorów relacji biorących udział w promocji. Mówili o swoich powstańczych wspomnieniach, nawiązując do tekstów zamieszczonych w zeszytach.          Głos zabrały również córki dwojga powstańców. Jolanta Śmiłowicz, wspominała swoją matkę Danutę Staniszkis, ale mówiła również o własnych doświadczeniach okupacyjnych, wojnę pamięta bowiem jako dziecko.          Ewa Furmańska, córka Kazimierza Czaszy, opowiadała z kolei o tym, jak doświadczenia wojenne i powstańcze ukształtowały jej ojca i co ojciec przekazał jej i bratu.          Uczestnicy promocji z zainteresowaniem wysłuchali kolejnych wystąpień. Goście honorowi otrzymali kwiaty od młodzieży.          Każdy z uczestników spotkania otrzymał egzemplarz obu prezentowanych zeszytów.          Była to niepowtarzalna okazja, ponieważ większość z wydanych w nakładzie ok. 1.000 szt. nieodpłatnych zeszytów, jest przeznaczona do szkół i bibliotek oraz dla uczestników konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie i nauczycieli przygotowujących ich do konkursu. Dla indywidualnych odbiorców pozostaje w dyspozycji jedynie niewielka ilość egzemplarzy.
          Na zakończenie organizatorzy zaprosili uczestników spotkania na słodki poczęstunek.
          Goście honorowi i pozostali uczestnicy promocji ocenili uroczystość jako bardzo udaną.


opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz

zdjęcia: Daniel Ochnio,
Piotr ŚmiłowiczCopyright © 2019 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.