Rocznica SPPW 1944


          9 grudnia 2006 r. (sobota) przy ul. Długiej 21 w Warszawie odbyło się spotkanie z okazji 3 rocznicy powołania do życia Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 r.
          W spotkaniu wzięli udział zaproszeni powstańcy kombatanci, przedstawiciele środowisk kulturalnych Warszawy, nauczyciele, przedstawiciele prasy.          Przybyli również zaproszeni współpracujący ze Stowarzyszenie członkowie klubu kibiców "Legii".          Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.15 odegraniem hejnału warszawskiego opartego na motywach "Warszawianki", który w tym samym czasie rozbrzmiewał z wieży Zamku Królewskiego.          To, że hejnał od pewnego czasu jest grany codziennie jest zasługą uporu z jaką zabiegali o to członkowie Związku Powstańców Warszawskich oraz SPPW 1944, w tym Henryk Łagodzki, członek naszego zarządu, powstaniec Zgrupowania "Chrobry II".
          Po otwarciu spotkania przez Prezesa Stowarzyszenia Jolantę Kolczyńską głos zabrał między innym członek Zarządu Związku Powstańców Warszawskich, inicjator powstania SPPW 1944 i jego honorowy prezes Zdzisław Troński.          Gościom i prasie udostępniono poniższy materiał informacyjny.          

"Trzy lata to niewiele...          Przed trzema laty został powołany Komitet Założycielski Stowarzyszenia, mający na celu kontynuowanie tradycji patriotycznych a w szczególności pamięci Powstania Warszawskiego.          Grupa ta, to uczestnicy Powstania Warszawskiego, wychowankowie Harcerstwa, które dominowało w powstańczych oddziałach szturmowych. Stąd pomysł przekazania tych spraw młodzieży i do nich to szczególnie adresowaliśmy nasze wezwanie. Pragniemy aby to oni utrwalali heroizm tamtych dni. 8 grudnia 2003 roku powołano Stowarzyszenie "Pamięci Powstania Warszawskiego 1944". Do Stowarzyszenia zgłaszała się młodzież szkół średnich i akademickich. Niemałym zaskoczeniem był dla nas udział ludzi starszych, były to najczęściej rodziny biorących udział w Powstaniu Warszawskim. Należy podkreślić, że propozycje zgłaszane przez nich, na organizowanych spotkaniach, potwierdzały nadzieje dużego zaangażowania się członków. Po przejściu procedury rejestracyjnej 24 maja 2004 roku wybrano władze Stowarzyszenia:
          Poważnym utrudnieniem naszej działalności był brak funduszy. Stowarzyszenie nie posiadało własnych środków, mogło jedynie korzystać ze skromnych funduszy od naszego głównego sponsora jakim jest Związek Powstańców Warszawskich, stąd problemy przy realizacji niektórych zamierzeń. Wykorzystując posiadane możliwości rozpoczęliśmy swoją działalność.
          Trzy lata to niewiele... Ale postanowiliśmy przypomnieć te pierwsze kroki. Były to sprawy, które przejęliśmy od Związku Powstańców Warszawskich.
          Istniejąca od 1991 roku wystawa, która była i jest wizytówką Związku i dokumentem tamtych czasów, została przez nas uporządkowana i uaktualniona. Wystawa ta uzyskała wysoką ocenę zwiedzających, o czym świadczą wpisy w księdze pamiątkowej, we wszystkich językach świata oraz chyba wszystkich używanych alfabetach. W okresie niecałych trzech lat było 1400 wpisów spośród 34 państw najwięcej wpisów to Anglicy 123, Amerykanie 66, Niemcy 45 i Kanada 32.
          Ponieważ Muzeum Powstania Warszawskiego we wtorki jest nieczynne, stąd wszystkie wycieczki przyjeżdżające w tym czasie do Warszawy odwiedzają naszą Wystawę.
          Drugim znaczącym zadaniem w naszej działalności jest utrzymywanie kontaktów ze szkołami. Z wieloma szkołami mamy nie pisane umowy, gdzie zapraszani jesteśmy na okolicznościowe uroczystości kombatanckie i szkolne.
          Nasze kontakty wykroczyły poza granice Warszawy. Są to: Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie i w Jedlni Letnisku koło Radomia, gdzie poproszono nas o objęcie patronatu przy nadaniu Szkole Podstawowej imienia "Pokolenia Kolumbów". Mimo dzielących nas kilometrów już kilka razy byliśmy do nich zapraszani, a około 500 osobowa grupa młodzieży dotychczas odwiedziła naszą Wystawę. Wspólnie odwiedzaliśmy groby poległych Powstańców.
          Nasi przedstawiciele są rodzicami chrzestnymi sztandaru ufundowanego z okazji nadania patrona imienia "Małego Powstańca" Szkole Podstawowej nr 32 na ulicy Lewartowskiego w Warszawie.
          Na sześćdziesiątą rocznicę Powstania wydaliśmy okolicznościową ulotkę i okolicznościową gazetkę.
          W sierpniu 2004 roku powstała strona Internetowa Stowarzyszenia. Do chwili obecnej odwiedziło ją ponad 150.000 osób. Aktualnie strona jest redagowana w 8 językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, włoskim, hiszpańskim i czeskim. Przy redakcji stron obcojęzycznych współpracuje grupa ponad 30 tłumaczy wolontariuszy, którzy z różnym natężeniem w zależności od możliwości czasowych dokonują przekładów tekstów polskich.
          Spektrum tematów poruszanych na stronie jest bardzo szerokie. Obejmuje . opracowania dotyczące przebiegu Powstania, losów powstańców i ludności cywilnej po jego upadku. Autentyzmu dodają relacje uczestników Powstania, większość z nich jest publikowana po raz pierwszy. Poza tym sukcesywnie wprowadzane są biografie ciekawych postaci oraz wywiady.
          Strona prezentuje bogaty materiał dotyczący spraw towarzyszących okupacji i Powstaniu oraz pamiątek: takich jak: sztandary, medale, odznaki oddziałów, monety, znaczki pocztowe o tematyce powstańczej i kilkaset Miejsc Pamięci na interaktywnej mapie.
          Strona systematycznie rozwija się, rozszerzając istniejące grupy tematyczne i wprowadzając nowe. Adres strony http://www.sppw1944.org
          Od grudnia 2004 roku, raz w miesiącu w każdą trzecią sobotę organizujemy spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego. Bolejemy, że spotkania odbywają się w naszej sali wystawowej, która mieści tylko 40 osób. Bohaterami tych spotkań byli: Zbigniew Ścibor Rylski ps. "Motyl", Bronisław Troński ps. "Jastrząb", Maria Wiśniewska ps. "Malina", Janusz Tyman ps. "Dzigan", Edmund Baranowski ps. "Jur", Halina Jędrzejewska ps. "Sławka", Stanisław Sieradzki ps. "Świst", Wojciech Militz ps. "Bystry", Adam Nogaj, Wodzimierz Markowski i Zygmunt Seliga, twórcy repliki radiostacji "Błyskawica", Tadeusz Gołębiewski ps. "Sosna", Henryk Łagodzki ps. "Hrabia", Wodzimierz Bernhardt pilot Dywizjonu 301.
          W tym roku Stowarzyszenie Kibiców "Legii" zaproponowało nam współudział przy organizowaniu uroczystości związanych z Powstaniem Warszawskim. Aby przybliżyć nasze kontakty zaprosili na spotkanie kolegę Jerzego Wilgata ze zgrupowania "Bartkiewicza" i Andrzeja Rumianka ze zgrupowania "Róg". W miłej atmosferze w kawiarence na Nowym Świecie dzielili się Oni swoimi przeżyciami z walk w wojnie obronnej w 1939 roku i w Powstaniu Warszawskim.
          Udzieliliśmy kilka wywiadów dziennikarzom zagranicznym. Jeden artykuł dla gazety hiszpańskiej na zamówienie biura "Organizacion Turistica Polaca" z Madrytu. Drugi dla angielskiej firmy "Duetpictures", która nosiła się z zamiarem nakręcenia filmu o Powstaniu Warszawskim.
          Zorganizowaliśmy wystawy o tematyce powstaniowej: dwukrotnie w Berlinie i w kilku republikach b. Związku Radzieckiego.
          Nawiązała z nami kontakt organizacja "Deutsch - Polnische Gesellschaft Bundesrepublik Deutschland", która zajmuje się organizacją wystaw i spotkań na terenie Niemiec.
          Kilkudniowe spotkanie z przedstawicielami Instytutu Kultury Bułgarskiej w Warszawie zaowocowało nakręcenia filmu, gdzie nasi koledzy relacjonowali wspomnienia z udziału w walkach powstańczych na tle ulic staromiejskich.
          Na prośbę Telewizji "Trwam" utrwalono na taśmie filmowej spotkanie z uczestnikami walk powstańczych.
          Poparliśmy interwencje w sprawie nieposzanowania pomnika "Tędy przeszła Warszawa" oraz jego dokończenia na terenie byłego obozu przejściowego "Durchgangslager Dulag 121" w Pruszkowie.
          Stowarzyszenie razem z dawnymi mieszkańcami ulicy Żelaznej wystąpiło w sprawie rekonstrukcji bunkra przy tak zwanej "Nordwache".
          Braliśmy udział w dyskusji zmiany nazwy ulicy Wilanowskiej. W wyniku poparcia społeczności i kombatantów znaleziono rozwiązanie kompromisowe.
          Nie znaleźliśmy poparcia w sprawie, wystąpienia w gazecie profesora Pawła Wieczorkiewicza, który w sposób obraźliwy wypowiadał się o naszych dowódcach z Powstania Warszawskiego, co zasługiwało delikatnie mówiąc na stanowcze potępienie.
          Sygnalizowaliśmy problem wykorzystywania placyku przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego na parking samochodowy. Ma to miejsce coraz częściej (interwencja zgłaszana jest również przez mieszkańców).
          W naszym Stowarzyszeniu mamy kolegów, którzy w swoim dorobku pisarskim mają tematykę Powstańczą."


          Osoby z SPPW 1994 odpowiedzialne za poszczególne tematy podzieliły się dodatkowo z zebranymi szczegółami dotyczącymi swej działalności.
          Następnie przez pewien czas, przy lampce wina, toczyła się nieformalna dyskusja dotycząca różnych aspektów działalności Stowarzyszenia.          W trakcie dyskusji podjęto szereg nowych tematów i nawiązano kontakty między innymi dotyczące współpracy przy redakcji strony internetowej.opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz
Copyright © 2004 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.