Terminarz obchodów 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego; lipiec - październik 2010
tr> tr> tr>

Data

Godzina

Opis

24.07.10 sobota

12.00

"Zabiegaj o pamięć" - XX Bieg Powstania Warszawskiego - wieczorny bieg centralnymi ulicami Starego, Nowego Miasta i Śródmieścia gdzie odbywały się walki powstańcze. O oprawę biegu zadba rekonstrukcyjna Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław". Dwie trasy o długości 5 i 10 km.
29.07.10 czwartek

10.00

Złożenie wieńców na grobach śp. W.Koleńskiego, J.Wądołkowskiego, B.Kotyńskiego na Cmentarzu Bródnowskim - Środowisko "Chrobry II"

10.00

Złożenie wieńców przy kamieniu pamieci na Kolonii Staszica, ul. Wawelska - Środowisko "Odwet" i "Szwadron Strzelców Motorowych"

12.00

Złożenie wieńców na grobie śp. mjr. "Liga" Nowakowskiego, Cmentarz Wolski - Środowisko "Chrobry II"

12.00

Msza św. w Kaplicy w Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska 79 - Środowisko "Odwet" i "Szwadron Strzelców Motorowych"

12.00

Msza św. przy pomniku pułku AK "Baszta"w Lasach Chojnowskich - Środowisko "Baszta"

13.00

Uroczyste zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego

17.15

Uroczyste składanie kwiatów przed tablicą upamiętniającą Powstańców Obwodu AK"Żywiciel" poległych na przedpolach Boernerowa, ul. Grotowska/Westerplatte

18.00

Msza św w intencji Powstańców, kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej, ul. Kaliskiego 49

18.30

Otwarcie wystawy malarstwa Fredericka Bidigare "Grace/Hołd" w Muzeum Powstania Warszawskiego (wejście za zaproszeniami)

19.00

Spektakl słowno-muzyczny "Piwnica nadziei" na podstawie "Dzienników"Eugeniusza Szermentowskiego, kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej, ul. Kaliskiego 49
30.07.10 piątek

10.00

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy pamiątkowej przy Muzeum Woli, ul. Srebrna 12 - Środowisko "Chrobry II"

10.00

Złożenie kwiatów na grobach poległych i zmarłych, warszawskie cmentarze - Środowisko "Róg"

10.00

Msza św. Kościół św. Zygmunta, pl. Konfederacji 55 - Środowisko "Wojska Łączności"

10.00

Apel Poległych, Kościół św. Zygmunta - Środowisko "Wojska Łączności"

10.30

Uroczystości przy Kamieniu "Żołnierzom Żywiciela", park im. Żołnierzy "Żywiciela" przy ul. ks. J. Popiełuszki a następnie przy Płycie przy ul. Suzina

11.00

Uroczystości na Skwerze Zgrupowania Chrobry II przy zbiegu ulic Twardej i Miedzianej - Środowisko "Chrobry II"

11.00

Składanie wieńców przy obelisku poświęconym poległym żołnierzom Zgrupowania "Chrobry II", ul. Chmielna 132/134

11.00

Uroczystość upamiętniająca zdobycie Praskiej Pasty, ul. Brzeskiej 24 - Środowisko "VI Rejonu Praga"

11.00

Składanie wieńców przed tablicami poświęconymi pamięci płk. Antoniego Żurowskiego Komendanta 6 Obwodu AK na Pradze oraz Bolesłąwa Chajęckiego, ul. Grochowska 274

11.00

Składanie wieńców i zapalenie znicy na kwaterze poległych z batalionu AK"Oaza", Cmentarz Czerniakowski - Środowisko "Oaza"

11.20

Składanie wieńców przed 5 tablicami poświęconymi pamięci żołnierzy AK6 Obwodu, ul. Skaryszewska 12

11.30

Składanie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku upamiętniającym przeprawy przez Wisłę powstańców praskich, teren kościoła św. Apostołów Jana i Pawła ul. Kapelanów AK Gocław-Orlik - Środowisko "Oaza"

11.35

Składanie wieńców przed głazem z tablicą w miejscu walk stoczonych 1 sierpnia 1944 przez saperów 6 Obwodu AK, Park Skaryszewski od strony ul. Międzynarodowej

11.45

Składanie wieńców przed tablicą upamiętniającą zestrzelenie samolotu alianckiego 14.08.1944, Park Skaryszewski przy Jeziorku Skaryszewskim

12.00

Uroczystości przy tablicy pamiątkowej zgrupowania "Chrobry II", ul. Żelazna przy Al. Jerozolimskich - Środowisko "Chrobry II"

12.05

Składanie wieńców przed obeliskiem poświęconym pamięci poległych w walce o wyzwolenie Warszawy w latach 1944-45, Wał Miedzeszyński przy Moście Poniatowskiego

12.30

Składanie wieńców przed tablicą upamiętniającą żołnierzy 6 Obwodu AKprzeprawiających sie przez Wisłę, ul. Cyrklowa (Gocław Orlik i kościół Apostołów Jana i Pawła)

12.50

Składanie wieńców przed pomnikiem upamiętniającym żołnierzy 21 pp im. Dzieci Warszawy poległych w 1939 i w czasie Powstania Warszawskiego, al.Waszyngtona przy ul. Grenadierów

13.00

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy Obelisk ul. Towarowa róg Srebrnej - Środowisko "Chrobry II"

13.10

Złożenie wieńców przed tablicą upamiętniająca tajną wytwórnię broni 6 Obwodu AK, ul. Grochowska 135

13.30

Złożenie wieńców przed tablicą poświęconą pamięci ppłk. Tadeusza Schollenbergera, kruchta kościoła Najczystszego Serca Matyi, ul. Chłopickiego 2

14.00

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy pamiątkowej w przychodni przy ul. Mariańskiej 1 - Środowisko "Chrobry II"

16.45

Ognisko - Przystań Harcerska na Cyplu Czerniakowskim. Spotkanie poświęcona Krystynie Krahelskiej - Środowisko "Szare Szeregi"

17.00

Msza Św. w kościele pw. Wszystkich Świętych na Pl. Grzybowskim - Środowisko "Chrobry II"

18.00

Msza Św. w kościele św. Stanisława Kostki, ul. kard. Hozjusza 2 - Środowisko "Żywiciel"

19.30

Koncert "Warszawskie Dzieci - pieśni Powstania Warszawskiego" w wykonaniu muzyków Filharmonii Narodowej im. Romualda Traugutta, kościół św. Stanisława Kostki - Środowisko "Żywiciel"

20.00

Spektakl teatralny "Pamiętnik z Powstania Warszawskiego" - Teatr Kamienica al. Solidarności 93; bilety płatne

20.30

Pokaz kronik Powstania Warszawskiego, skwer naprzeciwko kościoła św. Stanisława Kostki - Środowisko "Żywiciel"

20.30

Koncert z cyklu "Pamiętamy '44 - Wawa2010.pl", Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

31.07.10 sobota

9.30

Uroczysta sesja Rady m. st. Warszawy, Zamek Królewski, Sala Balowa

10.00

Zapalenia zniczy i złożenie kwiatów pod tablicą gen. Grota-Roweckiego, ul. Spiska 14 - Środowisko "Ruczaj"

10.00

Spotkanie ze Środowiskiem "Golski", Politechnika, Nowy Pomnik - Środowisko "Odwet" i "Szwadron Strzelców Motorowych"

10.00

Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci, ul. Noakowskiego 4 - Środowisko "Odwet" i "Szwadron Strzelców Motorowych"

10.00

Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci, kościół Najświętszego Zbawiciela - Środowisko "Odwet" i "Szwadron Strzelców Motorowych"

10.00

Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci, gmach Wydziału Architektury, Politechnika Warszawska - Środowisko "Odwet" i "Szwadron Strzelców Motorowych"

10.30

Otwarcie wystawy plenerowej na Politechnice Warszawskiej - Środowisko "Golski"

11.00

Złożenie kwiatów na Skwerze Batalionu "Róg", ul. Bednarska - Środowisko "Róg"

12.00

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie mjr. "Ruczaja", cmentarz w Brwinowie - Środowisko "Ruczaj"

12.00

Złożenie kwiatów na płycie batalionu "Kiliński", Plac Powstańców Warszawskich - Środowisko "Kiliński"

12.30

Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci w gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej - Środowisko "Golski"

13.30

Spotkanie Powstańców Warszawskich z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej i Prezydent m. st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. Uroczystość nadania odznaczeń państwowych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Park Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego (wejście za zaproszeniem)

14.00

Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci, ul. Okopowa przy ul. Mireckiego - Środowisko "Radosław"

16.00

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy: pod pomnikiem mjr Waleriana Łukasińskiego - kościół NMP ul. Kościelna, tablicy pamięci - kościół św. Jacka ul. Freta, pomniku Powstania Warszawskiego - pl. Krasińskich, tablicy pamięci "Reduta" Bank na ul. Bielańskiej, tablicy pamięci róg ul. Bielańskiej i Daniłowiczowskiej, tablicy pamięci na "Ryglu" ul. Bielańska, tablicy pamieci w kościele św. Antoniego ul. Senatorska - Środowisko "Łukasiński"

16.30

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicach pamięci na Pałacu Krasińskich oraz ul. Długiej 28 - Środowisko "Parasol"

17.00

Spektakl "Blok z Powiśla" - powstańcza codzienność warszawiaków dla młodszych i starszych, w autentycznej scenerii kamienicy przy ul. Konopczyńskiego 5/7

17.00

Spotkanie przy pomniku Chrobry I, ogród Krasińskich - Środowisko Chrobry I"i "Barry"

17.00

Składanie kwiatów przy miejscu pamięci Zgrupowania "Waligóra", ul Wolska róg Młynarskiej

18.00

Uroczysta polowa Msza Św. przy Pomniku Powstania Warszawskiego, pl. Krasińskich

18.00

Msza Św. w kościele św. Antoniego ul. Senatorska - Środowisko "Łukasiński"

18.30

Msza Św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela - Środowisko "Golski"

18.00

Spektakl teatralny "Pamiętnik z Powstania Warszawskiego" - Teatr Kamienica al. Solidarności 93; bilety płatne

19.00

Uroczysty apel poległych przy Pomniku Powstania Warszawskiego, pl. Krasińskich

20.00

Widowisko "Sztandary '44", pl. Krasińskich

01.08.10 niedziela

08.00

Złożenie kwiatów pod tablicą pamięci ul. Smulikowskiego - Środowisko "Krybar"

08.30

Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Teresy, ul. Tamka 4a - Środowisko "Krybar"

09.00

Hołd poległym w czasie walk o Tor Wyścigów, ul. Puławska 266 - Środowisko "Baszta"

09.30

Msza św. za poległych i zmarłych w kościele Wszystkich Świętych, pl. Grzybowski; złożenie kwiatów przy tablicy "Gurtu" i tablicy pamięci przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r, Obelisku róg ul. Złotej i Jana Pawła II i tablicy byłego szpitala przy ul. Złotej 58 - Środowisko "Gurt"

10.00

Uroczystości przy Pomniku "Mokotów Walczący - 1944"; inscenizacja "Marsz Mokotowa", Park im. Gnenerała Orlicz-Dreszera, przemarsz ul. Puławską do ul. Dworkowej

10.00

Msza św. za poległych i zmarłych w kościele Najświętszego Zbawiciela przy p. Zbawiciela; przemarsz pod Małą Pastę ul. Piękna 19, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy - Środowisko "Ruczaj"

10.00

Uroczystość upamiętniająca przed "Redutą Bródnowską, róg ul. Wysockiego i Bartniczej - Środowisko "VI Rejon Praga"

10.00

Złożenie kwiatów na Skwerze Batalionu "Zaremba-Piorun" róg ul. Poznańskiej i Wspólnej oraz pod tablicą pamięci ul. Poznańska 12 - Środowisko "Zaremba-Piorun"

10.00

Uroczystość przy kamieniu upamiętniającym śmierć powstańców przedostających się na Okęcie róg ul. Żwirki i Wigury i ul. 17 Stycznia - Środowisko "Garłuch"

10.00

Złożenie kwiatów przy tablicach pamięci na Zamku Królewskim - Środowisko "Róg"

10.00

Złożenie kwiatów przy pomniku "Krybara" ul. Tamka - Środowisko "Krybar"

10.00

Udział w uroczystościach w Parku im. Gen. Dreszera - Środowisko "Odwet I" i "Szwadron Strzelców Motorowych"

10.00

Apel Poległych przy tablicy pamięci "Odwetu" na Powązkach Wojskowych - Środowisko "Odwet I" i "Szwadron Strzelców Motorowych"

10.00

Złożenie kwiatów w kwaterze "Golskiego" na Powązkach Wojskowych - Środowisko "Odwet I" i "Szwadron Strzelców Motorowych"

10.00

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w kwaterze batalionu "Parasol" oraz na grobach poległych i zmarłych na Powązkach Wojskowych - Środowisko "Parasol"

10.00

Uroczyste składanie wieńców i zapalenie zniczy przy kwaterze żołnierzy VII Obwodu AK"Obroża" na Cmentarzu Tarchomińskim, ul. Mehoffera

10.30

Apel Poległych, Skwer im. Batalionu "Ruczaj", ul. Mokotowska róg Pieknej, Koszykowej i Chopina - Środowiska "Ruczaj"

10.30

Msza św. w kościele Św. Krzyża - Środowisko "Gustaw Harnaś"

11.00

Spotkanie przy Krzyżu upamiętniającycm Powstańców zamordowanych w czasie przeprawy do Puszczy Kampinoskiej ul Instalatorów - wykop kolejki radomskiej - Środowisko "Garłuch"

11.00

Złożenie kwiatów przy 14 tablicach pamiątkowych na terenie Starego Miasta - Środowisko "Róg"

11.00

Złożenie wieńców i zapalenie zniczy, Skwer "Bazy Lotniczej Łużyce" róg ul. Żwirki i Wigury oraz 17 Stycznia - Środowisko "Baza Lotnicza Łużyce"

11.00

Złożenie kwiatów przez kombatantów i młodzież przed tablicą na ścianie Domu Dziecka, upamiętniającą szpital powstańczy, al. Zjednoczenia 34

11.00

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Zgrupowania AK "Bartkiewicza", ul. Kredytowa - Środowisko "Bartkiewicz"

11.30

Złożenie kwiatów pod tablicami: Krakowskie Przedmieście 1, Szpital Dziecięcy ul. Kopernika, Szpital Polowy ul. Konopczyńskiego - Środowisko "Gustaw Harnaś"

12.00

Uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza, uroczystość składania wieńców, Plac Piłsudskiego

12.00

Spotkanie w Hotelu Europejskim - Środowisko "Gustaw Harnaś"

12.00

Złożenie kwiatów przy tablicy na ul. Kilińskiego - Środowisko "Orlęta"

12.00

Złożenie wieńców i zapalenie zniczy, Skwer "Garłucha" róg ul. Żwirki i Wigury oraz 17 Stycznia - Środowisko "Baza Lotnicza Łużyce"

12.00

Spotkanie przy kapliczce upamiętniającej spalonych żywcem przez Niemców, Al. Krakowska - Środowisko "Garłuch"

12.00

Msza św. w intencji Powstańców, kościół Matki Boskiej Królowej Pokoju, ul. Dzierżoniowska 7

12.00

Złożenie kwiatów przez kombatantów i młodzież na Bielanach: przed głazem upamiętniającym walki olotnisko bielańskie ul. Michaliny 10; krzyżem z tablicą poległych w Powstaniu Warszawskin ul. Powązkowska 93; krzyżem z tablicą ul. Wólczyńska/Wolumen; krzyżem z tablicą ul. Gdańska 12/14; tablicą na ścianie kościoła św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie ul. Wólczyńska 64

12.15

Złożenie kwiatów przez kombatantów i młodzież pod obeliskiem ku czci Powstańców Warszawy, Cmentarz Wawrzyszewski

12.30

Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci na pl. Teatralnym (brama starego Ratusza) - Środowisko "Orlęta"

13.00

Uroczystość patriotyczna z okazji 66 Rocznicy historycznej bitwy o lotnisko bielańskie, Miejsce Pamięci Narodowej, ul. Michaliny 10

13.00

Spektakl dla dzieci "Kukiełki pod barykadą", dziedziniec Muzeum Plakatu w Wilanowie ul. Kostki Potockiego 10/16

13.30

Złożenie wieńców pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego "Grota", róg ul. Chopina i al. Ujazdowskich

14.00

Spotkanie dla dzieci "Polegaj jak na Zawiszy", Park Wolnosci, Muzeum Powstania Warszawskiego

14.00

Uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, ul. Wiejska

14.00

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed tablicą upamiętniająca Barykadę Powstańczą, Al. Jerozolimskie 23 - Środowisko "Bełt"

15.00

Złożenie wieńców i zapalenie zniczy przy grobie płk Z. Brejnaka, gen. A. Chruściela, rtm. W. Pileckiego, drużynowego "Generała", przy płycie pamięci "Chrobrego II" - Środowisko "Chrobry II"

15.00

Złożenie wieńców na grobach poległych i zmarłych na Powązkach Wojskowych - Środowisko "Gustaw Harnaś"

15.00

Warty przy kwaterach powstańczych na Powązkach Wojskowych - Środowisko "Zośka"

15.00

Spektakl "Świat sen - godzina W" w wykonaniu Teatru Literackiego, Centrum Promocji Kultury dzielnicy Praga Południe, ul. Podskarbińska 2, wstęp wolny

15.30

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach poległych, Cmentarz Wojskowy na Powązkach - Środowisko "Ruczaj"

15.30

Apel Poległych, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach płk. Zagończyka, mjr. Sienkiewicza, mjr. Sosny, kpt. Zdana, żołnierzy batalionu Łukasiński, Cmentarz Wojskowy na Powązkach - Środowisko "Łukasiński"

16.00

Spotkanie w kwaterze żołnierzy batalionu "Gurt" na Cmentarzu Wojskowym Środowisko "Gurt"

16.00

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w kwaterze batalionu "Bełt" oraz na grobie por. Erwina Brenneisena na Powązkach Wojskowych - Środowisko "Bełt"

16.00

Złożenie kwiatów na grobach poległych i zmarłych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - Środowisko "Chrobry I" i "Barry"

16.00

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu przy ul. Rakuszanki w Ursusie

16.00

Uroczysta Msza św. w kościele św. Anny w Wilanowie ul. Kolegiacka 1 i złożenie wieńców na parafialnym cmentarzu ul. Wiertnicza

16.30

Złożenie kwiatów przy grobie gen. Antoniego Chruściela "Montera", Cmentarz Wojskowy na Powązkach

16.30

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w kwaterze "Golskiego" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - Środowisko "Golski"

16.45

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie urnowym batalionu "Zaremba-Piorun" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - Środowisko "Zaremba-Piorun"

17.00

Godzina "W"- oddanie hołdu Powstańcom, Pomnik Gloria Victis, Cmentarz Wojskowy na Powązkach

17.00

Spotkanie przy pomniku "Krybara" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - Środowisko "Krybar"

17.00

Spotkanie przy grobie "Orląt" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - Środowisko "Orlęta"

17.00

Złożenie kwiatów na Pawiaku - Środowisko "Odwet I" i "Szwadron Strzelców Motorowych"

17.00

Złożenie wieńców pod pomnikiem Obrońców Radiostacji Komendy Głównej AK, zbieg ulic Haubicy i Gawędziarzy

17.00

Uroczystości przy obelisku, ul. Cieplicka w Ursusie

17.00

Uroczysta Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej ul. Wiertnicza

17.30

Złożenie wieńców i zapalenie zniczy na grobie Krystyny Krahelskiej i Zbigniewa Filipowicza, ul. Fosa 17

17.45

Apel poległych przy kwaterze Zgrupowania "Róg" 18b na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - Środowisko "Róg"

18.00

Składanie kwiatów i zapalenie zniczy przy głazie-pomniku batalionu "Oaza" w Parku Czesława Szczubełka, ul. Powsińska naprzeciwko Fortu Sadyba - Środowisko "Oaza"

18.00

Koncert pieśni powstańczych w wykonaniu kwartetu "Primo in Contro" oraz Bogdana Śliwy i Nadii Piętary, Muszla Koncertowa w Parku Skaryszwskim

18.00

Msza św. w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, ul. Sosnkowskiego w Ursusie

18.00

Msza św. w intencji poległych w Powstaniu Warszawskim w kościele św. Katarzyny ul. Fosa 17

18.00

Apel Poległych na Cmentarzu Powstańców Warszawy ul. Przyczółkowa

18.45

Program słowno-muzyczny "Krahelska - dziewczyna niezwyciężona", kościół św. Katarzyny ul. Fosa 17

18.45

Koncert słowno-muzyczny poświęcony pamięci bohaterów Powstania Warszawskiego "12 godzin z życia powstańca", kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Borkowskiej 1

19.00

Uroczystości przy pomniku "Polegli Niepokonani", modlitwa ekumeniczna, Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli

20.00

Spektakl teatralny "Pamiętnik z Powstania Warszawskiego" - Teatr Kamienica al. Solidarności 93; bilety płatne

20.00

Koncert pieśni powstańczych przy akompaniamencie zespołu "Mikroklimat", kościół św Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny ul. Sosnkowskiego 34 w Ursusie

20.30

"Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" - wspólne śpiewanie piosenek powstańczych, pl. Piłsudskiego

21.00

Uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego, ul. Bartycka

21.00

Koncert Agi Zaryan "Umiera Piękno" poświęcony 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, dawna wytwórnia wódek Koneser ul. Ząbkowska 27/31

21.00

"Kino pod gwiazdami" - "Pianista" Romana Polańskiego, Park Czechowicki w Ursusie

24.00

Spektakl teatralny "Opowiem wam bajkę". reż. Paweł Łysak, Muzeum Powstania Warszawskiego (wejście biletowane)

02.08.10 poniedziałek

11.15

Apel Poległych, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, ul. Sanguszki - Środowisko "Róg"

11.15

Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci oddziału PKB/17, PWPW ul. Sanguszki - Środowisko "Radosław"

12.00

Złożenie kwiatów przy tablicy poległych oraz na grobach poległych żołnierzy, Cmentarz Ewangelicko-Reformowany ul. Żytnia 42 - Środowisko "Parasol"

14.00

Spotkanie okolicznościowe, Pasta ul. Zielna 38 - Środowisko "Oberlangen"

16.30

Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą masowy mord ludności cywilnej i zakonników, krypta meczenników, kościół św.Andrzeja Boboli ul. Rakowiecka 61

17.00

Koncert patriotyczny "Pieśni Powstańcze" w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Szkoły Głównej Handlowej, kościół św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61

18.00

Msza Św. ku czci ofiar egzekucji w kościele Jezuitów, ul. Rakowiecka 61 - Środowisko Żołnierzy Pułku AK "Baszta" i innych mokotowskich oddziałów powstańczych

05.08.10 czwartek

12.00

Uroczystości przy kamieniu pamięci "Pałacyk Michla" ul. Wolska 40 - Środowisko Batalionu "Parasol"

13.00

Koncert "Zakazane piosenki na Woli" ul. Górczewska 32

14.00

Złożenie kwiatów przy tablicy "Gęsiówka", ul. Anielewicza 34 - Środowisko Batalionu "Zośka"

16.00

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod kamieniem-tablicą upamiętniającą 12 000 rozstrzelanych mieszkańców Woli; koncert "Zakazane Piosenki na Woli", ul. Górczewska 52 (za wiaduktem kolejowym) - Środowisko "Waligóra"

17.00

Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci ul. Leszno - Środowisko "Waligóra"

17.00

Złożenie kwiatów przy tablicy poświęconej harcerkom "Szarych Szeregów", ul. Karolkowa 53

18.00

Uroczystość w hołdzie ludności cywilnej Woli przy Pomniku Pamieci 50 Tysięcy Mieszkańców Woli Zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego 1944, Skwer Pamieci w rozwidleniu ul. Leszno i al. Solidarności

06.08.10 piątek

17.00

Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci poległych "Orląt" z Plutonu 1681 - Środowisko "Orlęta"

07.08.10 sobota

12.00

"Twoja klisza z Powstania" - fotograficzna gra miejska, szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie www.klisza.1944.pl

17.00

"Masa Powstańcza 2010" - rajd rowerowy ulicami Warszawy szlakiem zgrupowania "Żywiciel". Start u zbiegu ulic Przyokopowej i Prostej, rejestracja na stronie www.1944.pl w terminie 16.07-6.08 do godz. 14.00

20.00

Spektakl plenerowy "Przypisy do Powstania" reż. Katarzyna Szyngiera, skwer - Filia Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny, Krakowskie Przedmieście 60a, wstęp wolny

08.08.10 niedziela

10.00

Msza św. k kościele na cmentarzu Bródnowskim oraz złożenie kwiatów przy symbolicznej mogile żołnierzy Aleja 22 Cmentarz Bródnowski - Środowisko "VI Rejon Praga"

08.00

Inscenizacja historyczna pokazująca życie codzienne walczącej Warszawy: będzie można zobaczyć barykadę ze stanowiskiem ogniowym, samochód pancerny "Kubuś", powstańczą pocztę polową, posterunek ze stanowiskiem rusznikarza, umundurowane patrole. Inscenizacja trwa do 21.30. Plac Zamkowy i Plac Krasińskich.

10.00

Msza św i Apel Poległych w kościele drewnianym na Cmentarzu Bródnowski - Środowisko "Orlęta" i "VI Rejon Praga"

10.00

Inscenizacja patriotyczna w kościele św. Piotra i Pawła w Pęcicach k/Michałowic - Środowisko "IV Obwód Ochota"

11.00

Msza św. w kościele św. Piotra i Pawła w Pęcicach - Środowisko "IV Obwód Ochota"

12.30

Apel Poległych i składanie kwiatów na powstańczej mogile przed Pomnikiem Mauzoleum, park przy Dworze Polskim w Pęcicach

14.00

Złożenie kwiatów na grobach ppłk. "Grzymały" i kpt. "Korwina" na cmentarzu czerniakowskim - Środowisko "IV Obwód Ochota"

14.00

Msza św. i Apel Poległych w kościel drewnianym na Cmentarzu Bródnowskim

17.00

Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci ul. Ostroroga, ul. Tatarska - Środkowisko batalionu "Zośka"

17.30

Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim ul. Młynarska - Środkowisko batalionu "Zośka"

20.00

Koncert L.U.C - Łukasz Rostkowski "Warsaw.WAR/SAW", Muzeum Powstania Warszawskiego (wejście biletowane)

20.30

Widowisko słowno-muzyczne "Nim wstanie dzień", plac przed dzwonnicą obok kościoła św. Anny ul. Kolegiacka 1 w Wilanowie

11.08.10 środa

16.00

Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci na Rondzie Radosława - Środowisko "Radosław"

17.00

Msza św. w kościele Sw. Jakuba Apostoła, ul. Grójecka 38 przy pl. Narutowicza po mszy składanie kwiatów pod tablicami przy ul. Barskiej 4, ul. Kaliskiej/Joteyki, ul. Filtrowej 68, ul. Wawelskiej 60 i ul. Mianowskiego 15 - Środowisko "IV Obwód Ochota"

17.00

Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci batalionu "Miotła" ul. Stawki - Środowisko "Radosław"

17.30

Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci na ul. Okopowej - Twierdza - Środowisko Batalionu "Zośka"

18.00

Msza św. w kościele Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej 12 w intencji poległych żołnierzy batalionu AK "Miotła" - Środowisko Batalionu "Miotła"

13.08.10 piątek

10.00

Msza Św. w katedrze Wojska Polskiego oraz złożenie wieńców w rocznicę wybuchu "czołgu pułapki" - Środowisko "Orlęta"

16.00

Msza św. w Archikatedrze św. Jana pod przewodnictwem abp. Kazimierza Nycza w "Dniu Pamięci Starówki"

16.00

Spotkanie przy Kolumnie Zygmunta, złożenie wieńców batalinu "Gustaw" przy tablicy w Barbakanie, w bramie Zamku, w kościele św. Marcina ul. Piwna - Środowisko "Gustaw Harnaś"

17.00

Złożenie wieńca w miejscu wybuchu czołgu-pułapki, ul. Kilińskiego 3 Środowisko "Gustaw Harnaś"

17.00

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci narodowej na terenie Starego i Nowego Miasta: Plac Zamkowy 15/17; ul. Rycerska 12; Międzymurze (okolice Wąskiego Dunaju); ul. Podwale 25; ul. Kilińskiego 2; ul. Długa 7; ul. Długa 13/15; ul. Świętojerska 4; ul. Przyrynek 2 (róg Kościelnej); ul. Sanguszki 1.

19.00

Uroczystości pod głazem upamiętniającym wybuch czołgu-pułapki, ul. Kilińskiego 3

20.00

Projekcja filmu "13 sierpnia 1944", Plac Zamkowy

20.30

Koncert Agi Zaryan, Plac Zamkowy

14.08.10 sobota

11.00

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed miejscem upamiętniającym zestrzelenia samolotu 148. Dywizjonu RAF, przy Pomniku Poległych Lotników Brytyjskich 1944, Park Skaryszewski przy Jeziorku Skaryszewskim - Środowisko "VI Rejon Praga"

15.08.10 niedziela

10.00

Msza Św. w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła za poległych i zmarłych żołnierzy Batalionu "Zaremba-Piorun", ul. Emilii Plater - Środowisko "Zaremba-Piorun"

12.30

Msza św. w intencji żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny - Środowisko "VIRejon Praga"

18.00

Koncert patriotyczny w kościele św. Jakuba pl. Narutowicza - Środowisko "IV Obwód Ochota"

20.08.10 piątek

14.00

Msza św. w kościele Wszystkich Świętych pl. Grzybowski - Środowisko "Kiliński"

15.00

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku Pasty - Środowisko "Kiliński"

16.00

Spotkanie okolicznościoe na patio ul. Zielna 38 - Środowisko "Kiliński"

22.08.10 niedziela

13.00

Uroczystość upamiętniająca przeprawę oddziałów przez Wisłę, Gocław ul. Kapelanów Armii Krajowej, następnie uroczystość przy Pomniku Przepraw przez Wisłę - Środowisko "VI Rejon Praga" i "Oaza"

17.00

Złożenie kwiatów przy tablicy pamięci, Stadion KS "Polonia" - Środowisko Batalionu "Zośka"

23.08.10 poniedziałek

18.00

Msza Św. w kościele Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu - Środowisko "Krybar"

26.08.10 czwartek

11.00

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową przy ul. Freta 16 (miejsce śmierci członków sztabu AL) - Środowisko "Czwartaków" Armii Ludowej

18.00

Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego ul. Długa 13/15 - Środowisko batalionu "Parasol"

29.08.10 niedziela

11.00

Msza św. w kościele w Orszymowie oraz przejście na cmentarz - Środowisko "Chrobry II"

30.08.10 poniedziałek

17.00

Hołd poległym - kamień pamięci, ul. Zakroczymska - Środowisko Batalionu "Zośka"

31.08.10 wtorek

12.00

Msza św. w intencji poległych i zmarłych żołnierzy Batalionu "Chrobry I" w kościele Dominikanów pw. Św. Jacka, ul. Freta - Środowisko "Chrobry I" i "Barry"

13.45

Apel Poległych przy kamieniu-tablicy poświęconej pamięci poległych żołnierzy batalionu AK "Chrobry I", Ogród Krasińskich (tyły ul. Długiej 46/50) - Środowisko "Chrobry I" i "Barry"

15.00

Msza św. za poległych i zmarłych, Kościół Kapucynów ul. Miodowa - Środowisko "Gozdawa"

18.00

Msza św. w intencji poległych żołnierzy Batalionu "Zośka", kościół pw. św. Antoniego przy ul. Senatorskiej - Środowisko Batalionu "Zośka"

19.00

Inscenizacja i marsz pamięci, Ogród Saski - Środowisko Batalionu "Zośka"

01.09.10 środa

12.00

Złożenie kwiatów na Cmentarzu Bródnowskim Aleja 114 - Środowisko "VI Rejon Praga"

18.00

Msza św. w kościele św. Tadeusza na Sadybie ul. Gołaszewska 16 - Środowisko "Oaza"

02.09.10 czwartek

19.00

Msza św. w kościele św. Aleksandra, a następnie złożenie kwiatów pod tablicą Harcerskiej Poczty Polowej przy ul. Wilczej 41 - Środowisko "Szare Szeregi"

03.09.10 piątek

13.00

Msza św. w Kościele Seminaryjnym przy pomniku Mickiewicza - Środowisko "Bartkiewicz"

05.09.10 niedziela

11.00

Msza św. polowa połączona z Apelem Poległych, Puszcza Kampinoska we wsi Pociecha k/Palmir przy Pomniku Armii Krajowej Powstańcze Oddziały Specjalne "Jerzyki" - Środowisko "Jerzyki"

07.09.10 wtorek

11.00

Msza św. polowa połączona z Apelem Poległych, Puszcza Kampinoska we wsi Pociecha k/Palmir przy Pomniku Armii Krajowej Powstańcze Oddziały Specjalne "Jerzyki" - Środowisko "Jerzyki"

10.09.10 piątek

11.00

Apel Pamięci - uroczystość ku czci pl. Antoniego Żurowskiego, dowódcy Powstania Warszawskiego na Pradze,Skwer im. płk. Żurowskiego róg ul. 11 Listopada i Inżynierskiej - Środowisko "VI Rejon Praga"

11.09.10 sobota

11.00

Spotkanie środowiskowe, ul. Koszykowa 82b - Środowisko "Róg"

19.09.10 niedziela

13.00

Msza św. w intencji poległych Powstańców Mokotowa w kościele Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników, Praga Południe - Środowisko "Baszta"

21.09.10 wtorek

12.30

Msza św. w intencji poległych żołnierzy AK"Obroża" walczących w Legionowie, Truskawiu, Kampinosie, kościół św. Jakuba, ul. Mehoffera 4

14.00

Apel Poległych z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Cmentarz Tarchomiński, ul. Mehoffera

26.09.10 niedziela

12.00

Uroczyste odsłonięcie "Kotwicy" - Pomnik Lotnika - Środowisko "Szare Szeregi"

16.00

Msza św. w intencji żołnierzy w kościele św. Aleksandra pl. Trzech Krzyży - Środowisko "Bełt"

18.00

Msza św. za poległych z Batalionu "Zośka", kościół pw. Św. Anny w Wilanowie - Środowisko Batalionu "Zośka"

27.09.10 poniedziałek

10.30

Rocznica zakończenia walk powstańczych na Mokotowie - Hołd mieszkańcom Mokotowa i złożenie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych powstańców przy ul. Dworkowej - Środowisko "Baszta"

12.00

Rocznica zakończenia walk powstańczych na Mokotowie, Apel Poległych przy Pomniku "Mokotów walczy - 1944" Park gen. Orlicz-Dreszera - Środowisko "Baszta"

18.00

Msza Św. w intencji poległych i pomordowanych Powstańców i mieszkańców Mokotowa, kościół św. Michała Archanioła, ul. Puławska 95 - Środowisko "Baszta"

30.09.10 czwartek

16.00

Msza św. w kościele św. Stanisława Kostki w intencji żołnierzy Oi ludności cywilnej - Środowisko "Żywiciel"

02.10.10 sobota

16.00

Msza św. w kościele Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 12 - Środowisko "Chrobry II"

03.10.09 niedziela

09.30

Msza św. w Katedrze św. Jana ul. Świętojańska 8 - Środowisko "Róg"

18.00

Zgaszenie ognia na Kopcu Powstania Warszawskiego, ul. Bartycka - zakończenie obchodów 66 rocznicy Powstania Warszawskiego

Od 28 lipca do 4 sierpnia 2010 r. Muzeum Powstania Warszawskiego będzie czynne w godzinach 10.00 - 20.00.

Od 1 do 31 sierpnia 2010 r. wystawa "Warszawa na starych mapach" - Biblioteka Publiczna Dzielnicy Praga-Południe; Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 78, ul. Majdańska 5

Od 1 sierpnia do 30 września 2010 r. wystawa "Twarze Powstańczej Warszawy" - Biblioteka Publiczna Dzielnicy Praga-Południe; Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 47, ul. Paca 46

10 października 2010 - dzielnicowy konkurs historyczny na prezentacje multimedialne o powstaniu warszawskim dla klas IV-VI; Szkoła Podstawowa nr 279, ul. Cyrklowa 1