Wystawa "Nazajutrz - the Day After"

          30 października 2009 r. w Ośrodku Informacji Kulturalnej Warszawy - Info Kultura przy Pl. Konstytucji 4 w Warszawie odbyła się prezentacja wystawy "Nazajutrz - the Day After" poświęconej losom mieszkańców Warszawy po 1 sierpnia 1944 r.
          Wystawę przygotowały Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie i Info Kultura przy współpracy Archiwum Państwowego m. ST. Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego i Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944.

          Uroczystość otworzył przewodniczący Zarządu Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" p. Dariusz Pawłoś.

          Powitał on uczestników spotkania:
          - przedstawicieli stowarzyszeń osób poszkodowanych przez III Rzeszę, w tym członków SPPW 1944 Jolantę Kolczyńską, Andrzeja Rumianka i Henryka Łagodzkiego,
          - autorów wspomnień znajdujących się na wystawie Eugeniusza Tyrajskiego i Witolda Koneckiego,
          - beneficjentów FPNP,
          - pracowników Urzędu Miasta Warszawy,
          - przedstawicieli instytucji współpracujących z fundacją,
          - przedstawicieli mediów.


          

          Następnie głos zabrali:
          - p. Wanda Górska - wicedyrektor Biura Kultury Miasta st. Warszawy,
          - p. Ryszard Wojtkowski - dyrektor Archiwum Państwowego Miasta st. Warszawy,
          - p. Maciej Janaszek-Seydlitz - wiceprezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944,
          - p. Bogdan Bartnikowski - świadek historii, były więzień KL Auschwitz.

          Zgłosili się również do głosu:
          - p. Zdzisław Zaborski - przewodniczący Komisji Historycznej ŚZŻAK Okręg Warszawa-Powiat ("Obroża"),
          - p. Eugeniusz Tyrajski - powstaniec pułk AK "Baszta", były jeniec wojenny,
          - p. Witold Konecki - powstaniec batalion AK "Chrobry I", były jeniec wojenny.

          Po wystąpieniach nastąpiło zwiedzanie ekspozycji zlokalizowanej na Palcu Konstytucji w Warszawie, przed siedzibą Info Kultura.


          

          Ekspozycja będzie czynna na Pl. Konstytucji do połowy listopada 2009 r.

          Zapraszamy do obejrzenia wystawy "Nazajutrz - the Day After" krok po kroku na naszej stronie internetowej.


                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2009 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.