Fotoreportaż ze spotkania wigilijnego 2019

          16 grudnia 2019 r. w sali wystawowej Związku Powstańców Warszawskich przy ul. Długiej 22 odbyło się coroczne spotkanie wigilijne członków Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944.

          


          Poza członkami stowarzyszenia w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: ppłk. dr Zbigniew Galperyn - 1. wiceprezes ZPW, Monika Sarnecka - członek Zarządu Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, Przemysław Dąbek - chorąży sztandaru ZPW, Hanna Ważyńska - żona zmarłego w marcu 2019 członka SPPW 1944 Janusza Wałkuskiego.

          


          Spotkanie otworzył prezes SPPW 1944 Maciej Białecki, który serdecznie powitał zebranych.
          Następnie uczczono minutą ciszy zmarłą 5 grudnia 2019 r. Janinę Mańkowską, aktywnego, zasłużonego członka SPPW 1944.
          Maciej Białecki zapoznał zebranych z dokonaniami Stowarzyszenia w roku 2019 r. Było ich niemało. Złożyły się na nie konkursy, wystawy, kolejne wydania Zeszytów Pamięci, spotkania ze Świadkami Historii, nowe opracowania na stronie internetowej. Te zagadnienia, wydarzenia będą kontynuowane w następnym roku kalendarzowym.

          


          Prezes przekazał zebranym życzenia świąteczne nadesłane przez Monikę Ałasę z Lublina i Katarzynę Charitonową z Mińska na Białorusi. Maria Poprawa przekazała życzenia dla wszystkich członków SPPW od Joanny Runge- Lissowskiej, która z powodów rodzinnych nie mogła być obecna na spotkaniu opłatkowym.
          Żona Janusza Wałkuskiego odebrała medal pamiątkowy Stowarzyszenia nadany Mu za szczególne zasługi w krzewieniu pamięci o Powstaniu Warszawskim 1944. Wdowa, odbierając medal, nie kryła wzruszenia. W krótkim wystąpieniu przypomniała dokonania Janusza.

          


          Następnie uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem wigilijnym, składając sobie wzajemnie serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

          


          


          Izabela Białecka pięknym sopranowym głosem zaintonowała pierwszą kolędę "Cicha noc", a wszyscy z chęcią się dołączyli. Piękno polskich kolęd nadało spotkaniu ciepły nastrój.

          


          


          Zaproszeni na skromny poczęstunek goście spędzili czas na osobistych rozmowach i wspomnieniach. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze.

          opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz

zdjęcia: Wiesław Antoniewicz,
Piotr ŚmiłowiczCopyright © 2020 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.