Powstańcze relacje ¶wiadków

Wojenne wspomnienia Leona Kopelmana
Leon Kopelman
ur. 26.04.1924 r w Warszawie
ocalony z getta warszawskiego
żołnierz-ochotnik batalionu "Zo¶ka"
zgrupowania AK "Radosław"         Zapraszamy do poznania wojennych wspomnień Leona Kopelmana. Warszawiak z urodzenia, przeżył piekło warszawskiego getta. W pierwszych dniach sierpnia 1944 został wyzwolony z Gęsiówki przez żołnierzy batalionu "Zo¶ka". Jako ochotnik przeszedł z broni± w ręku szlak bojowy zgrupowania "Radosław" ze Starego Miasta na Czerniaków. Po wyzwoleniu w 1945 r. wraz z koleg± wyjechał do starożytnej kolebki swojego narodu - Palestyny.


Maciej Janaszek-Seydlitz
                        Okupacja, getto
                              Powstanie 1944 i wyzwolenie
                              Dalsze losyCopyright © 2008 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.