Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

          Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 uzyskało w styczniu 2005 r. status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to między innymi, że każdy kto identyfikuje się z celami Stowarzyszenia może wspomóc jego działalność statutową przeznaczając na ten cel 1,5 % swojego podatku dochodowego w danym roku budżetowym. (podstawa prawna: art. 27. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.)

          
Wpłacana kwota nie powoduje żadnych dodatkowych obciążeń dla darczyńcy, pomniejsza jedynie w niewielkim stopniu kwotę podatku przekazywaną do fiskusa.


          Za rok 2022 przekazać tę kwotę 1,5 % można wypełniając po prostu formularz zeznania podatkowego.


JAK PRZEKAZAĆ 1,5 % PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA

W formularzu PIT-36
(dla osób prowadzących działalność gospodarczą)


w pozycji nr 520 należy wpisać numer KRS stowarzyszenia:

0000199533

a w pozycji nr 521 kwotę przeznaczoną dla stowarzyszenia, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Nie może ona przekroczyć 1,5 % należnego podatku.

W pozycji 523 prosimy o zaznaczenie "X" zgody na przekazanie stowarzyszeniu Państwa danych, byśmy mogli wyrazić naszą wdzięczność za przekazaną darowiznę.


W formularzu PIT-36L

w pozycji nr 172 należy wpisać numer KRS stowarzyszenia:

0000199533

a w pozycji nr 173 kwotę przeznaczoną dla stowarzyszenia, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Nie może ona przekroczyć 1,5 % należnego podatku.

W pozycji 175 prosimy o zaznaczenie "X" zgody na przekazanie stowarzyszeniu Państwa danych, byśmy mogli wyrazić naszą wdzięczność za przekazaną darowiznę.


W formularzu PIT-37
(dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej)


w pozycji nr 147 należy wpisać numer KRS stowarzyszenia:

0000199533

a w pozycji nr 148 kwotę przeznaczoną dla stowarzyszenia, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Nie może ona przekroczyć 1,5 % należnego podatku.

W pozycji 150 prosimy o zaznaczenie "X" zgody na przekazanie stowarzyszeniu Państwa danych, byśmy mogli wyrazić naszą wdzięczność za przekazaną darowiznę.


W formularzu PIT-38
(dla dochodów z papierów wartościowych)


w pozycji nr 64 należy wpisać numer KRS stowarzyszenia:

0000199533

a w pozycji nr 65 kwotę przeznaczoną dla stowarzyszenia, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Nie może ona przekroczyć 1,5 % należnego podatku.

W pozycji 67 prosimy o zaznaczenie "X" zgody na przekazanie stowarzyszeniu Państwa danych, byśmy mogli wyrazić naszą wdzięczność za przekazaną darowiznę.


Przypominamy o obowiązku złożenia w urzędzie skarbowym formularza PIT za 2022 r. do dnia 2 maja 2023 r.
Poza kwotą 1,5 % na konto stowarzyszenia można dodatkowo wpłacać dowolne kwoty w formie darowizny, nie powoduje jednak ona możliwości odliczenia od podatku.

Bardzo na Was liczymy, a wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy.