Gen. Zbigniew Ścibor - Rylski ps. "Motyl"
Prezes Związku Powstańców Warszawskich

         Urodzony 10.03.1917 r. w miejscowości Browki. Od roku 1937 r. pełni służbę w Wojsku Polskim, oficer służby stałej. W czasie wojny obronnej 1939 r. walczy w I Pułku Lotnictwa "Warszawa" w grupie technicznej pod Mrozami a następnie w ramach Grupy Gen. Kleeberga pod Łęczną i Kockiem. Po kapitulacji dostaje się do niewoli niemieckiej, z której ucieka w lipcu 1940 r.
         W sierpniu 1940 r. zostaje członkiem ZWZ a następnie AK. Jest organizatorem i kieruje oddziałem przejmującym zrzuty lotnicze na terenie województwa Warszawskiego.
         W styczniu 1944 r. do lipca 1944 r. walczy w szeregach 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, w kompanii "Warszawskiej" jako dowódca plutonu a następnie dowódca kompanii "Motyl". Za męstwo w walce, rozkazem dowódcy dywizji z 3.05.1944 r., odznaczony zostaje Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.
         W lipcu 1944 r. delegowany do Warszawy, gdzie bierze udział: w Powstaniu Warszawskim, pełniąc funkcję zastępcy dowódcy Batalionu "Czata 49" w Zgrupowaniu "Radosław". Bierze udział w walkach na szlaku bojowym: Wola - Stare Miasto - Czerniaków - Mokotów - Śródmieście. Za czyny bojowe odznaczony orderem Virtuti Militari (po raz drugi) oraz 2-krotnie Krzyżem Walecznych. Awansowany kolejno do stopnia kapitana, następnie majora. Po kapitulacji Powstania jako ranny dostaje się do obozu w Pruszkowie skąd ucieka i po dołączeniu do grupy "Kedyw" Płk. "Radosława" prowadzi dalszą walkę z okupantem. Po rozwiązaniu Armii Krajowej w roku 1945 włącza się czynnie do odbudowy kraju pracując w przedsiębiorstwach "Motozbyt" oraz "Inco".
         Jako przewodniczący Środowiska Żołnierzy zgrupowania "Radosław" - inicjator i współfundator tablic pamiątkowych w kościołach św. Jacka, Jana Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej. Obecnie Prezes Związku Powstańców Warszawskich.


Copyright © 2004 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.