Cíle Spolku

Cílem Spolku je pokračování patriotických národních tradic a zvláště kultivace paměti hrdinského povstaleckého hnutí roku 1944, rovněž výchova mladých pokolení v duchu lásky k vlasti, znalosti svých dějin, úctě, toleranci a pocitu důstojnosti. Spolek sdružuje osoby různého věku a různých povolání akceptující statutární cíle Spolku a přesvědčené o potřebě aktivní péče o paměť Varšavského povstání, doceňující význam paměti povstaleckých myšlenek, hodnot a osobních vzorů v integraci současných pokolení a národní totožnosti.


JSME OBECNĚ PROSPĚŠNOU ORGANIZACÍ

Spolek paměti Varšavského povstání 1944 (Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944) získal v lednu tohoto roku status obecně prospěšné organizace. Znamená to, že každý, kdo by chtěl podpořit aktivity Spolku, může na tento cíl poukázat 1% své daně z příjmu náležící rozpočtu za rok 2005 (týká se pouze osob podléhajících polskému daňovému systému).
S nadějí očekáváme Vaši podporu a všem dárcům předem srdečně děkujeme.


Spolek je zaregistrován u Obvodního soudu pro hl. m. Varšava KRS 0000199533

Naše korespondenční adresa:
Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944,
ul. Długa 22,
00-238 Warszawa
Tel. +48 668-842-802
+48 604-050-232
+48 798-998-812
E-mail: send an e-mail sppw1944@wp.pl


Regon: 015777547
NIP: 525-23-05-960

Naše bankovní konto:
PKO BP SA I Oddział Centrum Warszawa
nr 68 1020 1013 0000 0702 0107 9979


překlad: Jan Bělecký