Bronisław Troński
pisarz, reportażysta, scenarzysta, dziennikarz.

         W okresie okupacji niemieckiej był oficerem ZWZ i AK, członkiem kierownictwa Obwodu AK Grodno (Prawobrzeżna) oraz redaktorem naczelnym konspiracyjnej gazety "Dekada". Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, brał udział w walkach na Starym Mieście i Czerniakowie. Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich.
         Po wojnie B. Troński studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim oraz Akademii Nauk Politycznych. Jest magistrem prawa.
         Był stałym korespondentem prasowym, radiowym i telewizyjnym na Dalekim Wschodzie, Bałkanach i w Maghrebie oraz specjalnym wysłannikiem do krajów Europy i Azji Południowej.
         Jest autorem głośnej książki o Powstaniu Warszawskim - "Tędy przeszła śmierć. Zapiski z Powstania Warszawskiego" (1957 r. - dwa wydania, 1970, 1989, 1993 i 1999) oraz współautorem książki "Wspomnienia dziennikarzy z okupacji hitlerowskiej".
         Na bogaty dorobek literacki B. Trońskiego składają się m.in. następujące pozycje książkowe: "Na dachu świata" (1961) - jedna z nielicznych w polskiej literaturze książek o Tybecie, "Słońce nad Starą Płaniną" (1979), "Turcja bez tajemnic" (1981), "Algierskie osobliwości" (1984), "Mozaika Śródziemnomorska" (1988), "Tańczący Prezydent" (1989), "Smak ziemi obiecanej" (1990), "I w Ostrej świecisz bramie" (1993).
         W 1980 r. ukazała się powieść B. Trońskiego "W cieniu nadziei", przedstawiająca trudną drogę jaką przebyli żołnierze AK a w roku 1988 powieść zatytułowana "Jest pan wolny", która była jedną z pierwszych książek poruszających problematykę postaw moralnych i konfliktów w okresie stalinowskim - latach udręki ludzi wywodzących się z akowskiego podziemia. Powieść ta zdobyła II miejsce w konkursie na "Powieść Roku" czytelników "Kultury", została wznowiona w 1989 r.
         Kolejne powieści autora to: "Człowiek na ruchomych piaskach" (1997) - dramatyczna opowieść osadzona we współczesnych realiach oraz "W ojczyźnie Boga i Proroków" (1998) - pasjonująca opowieść o starożytnym i nowym Izraelu, judaizmie i korzeniach chrześcijaństwa.
         W 2003 r. ukazała się kolejna książka autora pt. "Zachowane w pamięci", która została uznana za książkę 2003 roku przez Polski Klub Publicystyki Międzynarodowej.
         B. Troński jest również autorem scenariuszy filmów dokumentalnych.


Copyright © 2004 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.