Maria Wiśniewska,
łączniczka harcerskiego batalionu "Parasol",
doktor historii.

         Urodziła się w Krakowie 1 listopada 1929 r. Pochodzi z rodziny poznańskiej, ojciec jej był powstańcem wielkopolskim. Od 1935 r. mieszka w Warszawie. Od 1942 r. była harcerką w Hufcach Polskich ( Harcerstwo Narodowe) przy żeńskim gimnazjum Popielewskiej-Roszkowskiej. Podczas okupacji uczestniczyła w tajnych kompletach urządzonych pod przykrywką szkoły krawieckiej. Brała udział w działaniach Grup Wykonawczych przy Kwaterze Głównej Szarych Szeregów. Była łączniczką zastępcy d-cy 3 plut. III komp. bat. "Parasol".
         W Powstaniu walczyła w Śródmieściu - w okolicach pl. Powstańców, od 5 sierpnia na Woli z "Parasolem", następnie na Starym Mieście, ponownie w Śródmieściu i na Czerniakowie gdzie pozostawała do 6 września potem w Śródmieściu Południowym.
         Po wypędzeniu z Warszawy trafiła do Pruszkowa, do marca 1945 r. przebywała w Brwinowie.
         Po zakończeniu wojny kontynuuje naukę. W roku 1947 zdaje maturę. Rozpoczyna studia w Akademii Nauk Politycznych i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa. W roku 1954 kończy studia z tytułem magistra. W roku 1986 uzyskuje tytuł doktora historii - praca o Szarych Szeregach.
         Pracuje m.in. w Polskim Radiu "Warszawska Fala", w "Magazynie z Kraju i ze Świata", w latach 1956-1979 w Telewizji Polskiej - w redakcji dziecięco-młodzieżowej i szkolnej.
         We wrześniu 1979 przechodzi na emeryturę. W latach 1991-1994 powraca do pracy w Urzędzie d/s. Kombatantów.
         Od 1999 działaczka Towarzystwa Miłośników Historii. Obecnie koordynator Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego.
         Autorka m.in. książek: "Harcerz, żołnierz, obywatel", "Szpitale powstańczej Warszawy", "Magik i Lalka".Copyright © 2004 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.