Varšavské povstání 1944

          Vítáme Vás na internetové straně Spolku paměti Varšavského povstání 1944 (Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944). Česká verze této strany je ve výstavbě.

                     

          Varšavské povstání 1944 bylo hrdinským, unikátním v evropském měřítku a tragickým 63 denním bojem (srpen – září 1944), jehož cílem bylo osvobození Varšavy, hlavního města Polska, od německo/hitlerovské okupace. Zahájila ho Zemská armáda (Armia Krajowa), polská organizace odbojového hnutí. Ve stejné době vojska Aliance lámala odpor v Normandii a Rudá armáda stála na linii Visly, nedaleko od Varšavy.

          Varšava mohla být prvním osvobozeným evropským hlavním městem, avšak rozmanité politické a vojenské kalkulace a rovněž globální politická hra vedená Josifem V. Stalinem, Winstonem Churchillem a Franklinem D. Roosveltem pro ni připravily jiný osud.

          Povstalci v síle okolo 50 tis. vojáků Zemské armády, včetně asi 4 tis. žen, měli výzbroj pouze pro 2,5 tis. bojovníků. Postavili se čelem 55 tis. mužů německé vojenské posádky, vybavené tanky, letadly a dělostřelectvem. Přesto polští povstalci válčili za své hlavní město po 63 dní.

          Varšava zanechaná sama sobě na pospas zaplatila vysokou cenu: 16 – 18 tis. povstalců bylo zabito a asi 26 tis. zraněno. Okolo 150 tis. obětí v civilním obyvatelstvu bylo zabito během bojů nebo zavražděno německými silami. Varšava byla kompletně zničena. Civilní obyvatelstvo bylo donuceno opustit město. V koncentračních táborech se jako „nebezpečný prvek” ocitlo asi 50 tis. civilních obyvatel a zbývajících 150 tis. bylo vyvezeno do pracovních táborů v Německu.          Chceme Vám doporučit:

          1) zajímavou internetovou stranu věnovanou Varšavskému povstání 1944:


www.warsawuprising.com          2) velmi dobrou knihu o problémech týkajících se Varšavského povstání 1944:           Norman Davies (2003). Rising '44: The Battle for Warsaw.
          České vydání:
          Norman Davies (2005).
          Boj o Varšavu - Povstání Poláků proti nacistům 1944. Prostor. ISBN: 8072601474

Varšavské povstání 1944 ve fotografiích

          
Polští povstalci, Varšava 1944          
Polští povstalci na barykádě          
Polští povstalci v akci          
Polští povstalci pochodující do akce          
Polští povstalci v akci          
Polští povstalci na barykádě          
Polské oběti, Varšava 1944          
Zoufající po blízkých          
Úplně zničené město, Varšava 1944           
Malá holčička oplakávající své blízké          
Obyvatelé Varšavy donucení k opuštění svého města           
Varšava, říjen 1944          
Varšava, říjen 1944
Varšava, říjen 1944
Joanna Janaszek-Seydlitz
Překlad: Jan BěleckýCopyright © 2006 SPPW1944. All rights reserved.