Dziewięć tygodni krwi i chwały
Powstanie Warszawskie 1944 dzień po dniu.

Finał

          Po podpisaniu aktu kapitulacji zaczął się exodus obrońców i mieszkańców Warszawy.
          Oddziały powstańcze wymaszerowały do obozu w Ożarowie a stamtąd do jenieckiego obozu przejściowego w Lamsdorf (Łambinowice k/Opola).
          Ludność cywilna trafiła do obozu przejściowego w Pruszkowie. Stamtąd znaczna jej część trafiła do obozów koncentracyjnych i na roboty przymusowe w Niemczech. Pozostali zostali wywiezieni do różnych miejscowości na terenie Generalnej Guberni.
          Część żołnierzy "Kedywu" ze swoim dowódcą ppłk "Radosławem" wyszła nieujawniona z ludnością cywilną aby kontynuować działalność konspiracyjną.
          W Warszawie pozostały 2 uzbrojone polskie kompanie osłonowe, których zadaniem było utrzymywanie porządku w fazie realizacji postanowień kapitulacyjnych. Pozostały one w mieście do 9 października 1944 r. Potem ich żołnierze jako ostatni powstańcy wymaszerowali do niewoli.
          Przez ponad 3 miesiące wymarłe miasto pozostało w rękach niemieckich. Specjalne oddziały, realizując dyrektywę Himmlera, przystąpiły do systematycznego niszczenia niepokornej stolicy podbitej Polski. Całe kwartały domów były wysadzane w powietrze, inne rabowane i palone.
          Gdy w styczniu 1945 r. do Warszawy wkroczyły oddziały sowieckie i Ludowego Wojska Polskiego, miasto przypominało wymarły cmentarz.
           03 października 1944 - 1 dzień po Powstaniu

           04 października 1944 - 2 dni po Powstaniu

           05 października 1944 - 3 dni po Powstaniuopracował: Maciej Janaszek-SeydlitzCopyright © 2008 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.