Konkurs historyczny "Pamiątka rodzinna z Powstania Warszawskiego"
          I etap - szkolny - do 4.04.2014 r. (przesłanie / przyniesienie prac do LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego
            ul. Dembowskiego 1, 02-784 Warszawa, sala 2)

            II etap - międzyszkolny - do 16.05.2014 r.


            Finał warszawski w LXX LO - 7.06.2014 r.
          Niezbędne dokumenty:

          1. Regulamin konkursu

            2. Zgoda rodziców / opiekunów          Rozstrzygnięcie konkursu:

           Protokół komisji konkursowej

Copyright © 2014 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.