Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 i Fundacja UFF
ogłaszają konkurs fotograficzny imienia por. "Reja" z Grupy Bojowej AK "Krybar"
pod patronatem honorowym Związku Powstańców Warszawskich:

"Moje zdjęcie z obchodów 76. rocznicy Powstania Warszawskiego"

          Patronami medialnymi konkursu są kwartalnik Biuletyn Informacyjny Związku Powstańców Warszawskich "Powstaniec Warszawski", portal www.sppw1944.org oraz kanał Youtube "Fotograficzny Program Bez Nazwy".

          Aby wziąć udział w konkursie, należy przedstawić jedno lub kilka zdjęć z obchodów 76. Rocznicy Powstania Warszawskiego, wykonanych pomiędzy 31 lipca a 2 października 2020 r. Szczegółowe warunki udziału w konkursie opisane są w regulaminie..

          Na zwycięzców czekają nagrody w postaci cennego sprzętu fotograficznego. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.sppw1944.org oraz w Biuletynie Informacyjnym "Powstaniec Warszawski". Zdjęcia oceniać będzie jury kierowane przez wybitnego artystę fotografika Krzysztofa Gierałtowskiego - syna powstańczego lekarza i komendanta Szpitala Maltańskiego.

          Szczegóły konkursu:

          Regulamin konkursu

          Termin wykonywania zdjęć - pomiędzy 31 lipca 2020 r. a 2 października 2020 r.

          Nagrody w konkursie

          Życzymy powodzenia.Copyright © 2020 SPPW 1944. Wszelkie zastrzeżone.