Wólczyńska 64 - Bielany Conrada 7 - Bielany

przy tworzeniu Mapy wykorzystano fragmenty planu Warszawy wydanego przez Wydawnictwo Gauss