Przy Agorze 9 - Bielany pl. Konfederacji 55 - Bielany Gdańska 6a - Żoliborz

przy tworzeniu Mapy wykorzystano fragmenty planu Warszawy wydanego przez Wydawnictwo Gauss