poprzednie miejsce

Długa 13/15 - Stare Miasto

następne miejsce
kliknij, aby zobaczyć listę miejsc pamięci

Długa 13/15. Katedra Polowa WP.
W 1642 r. został wybudowany w tym miejscu mały drewniany kościół ojców Pijarów. W 1701 r. zakończono budowę nowego murowanego kościoła.
W czasie Powstania na terenie świątyni mieścił się powstańczy szpital polowy. W kaplicy bocznej przysięgę składały oddziały ze Starego i Nowego Miasta, przed wyruszeniem do akcji bojowej. Przed frontonem Katedry Polowej 6 sierpnia 1944 odbyła się jedyna defilada powstańczych oddziałów. 20 sierpnia 1944 r. kościół został zbombardowany.
Został odbudowany w latach 1946-1960.

Do wejścia Katedry prowadzą spiżowe wrota, na których umieszczone są najważniejsze sceny bitewne z historii Polski. Fragment wrót poświęcony jest Powstaniu Warszawskiemu 1944 r.
Na wrotach wewnątrz kościoła umieszczone są różne wizerunki Matki Boskiej. Wśród nich znajduje się Matka Boska Armii Krajowej.

Na zewnętrznej ścianie ścianie kościoła tablice:
- poświęciona ppłk ks. prałatowi Wacławowi Karłowiczowi ps. "Andrzej Bobola", kapelanowi batalionów NOW AK "Gustaw" i "Antoni", założycielowi szpitala polowego tu się mieszczącego.
- poświęcona 430 osobom zamordowanym przez Niemców 1 września 1944 r. w szpitalu powstańczym.

W prawym krużganku kościoła znajduje się Kaplica Katyńska. Na ołtarzu kapicy umieszczony jest obraz Matki Boskiej Katyńskiej a na ścianach znajduje się 15.000 tabliczek z nazwiskami ofiar NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz 7.000 tabliczek bezimiennych.

W krużganku po lewej stronie znajdują się m.in. tablice związane z Powstaniem Warszawskim 1944 r.:
- poświęcona żołnierzom oddziału "Barry" Zgrupowania AK "Sosna", którzy mieli w okresie 7-20 VIII 1944 placówkę w tym kościele, zbombardowanym 19 VIII1944 r.;
- poświęcona żołnierzom batalionu Armii Krajowej "Nałęcz";
- poświęcona żołnierzom Dyonu Motorowego Armii Krajowej poległym w konspiracji i Powstaniu Warszawskim;
- poświęcona lotnikom polskim poległym i zamordowanym, walczącym na wszystkich frontach II wojny światowej oraz w oddziałąch Armii Krajowej Bazy Lotniczej Łużyce-Warszawa;
- poświęcona harcerkom i harcerzom "Szarych Szeregów" żołnierozm Armii Krajowej poległym w walce o Polskę;
- poświęcona pamięci kapelanów wojskowym poległych i zamordowanych m. in. w Powstaniu Warszawskim;
- poświęcona żołnierzom powstańczych służb sanitarnych za męstwo i poświęcenie;
- poświęcona pamięci współtwórców i kierowników Szarych Szeregów;
- poświęcona pamięci Stefana Korbońskiego, współtwórcy Polskiego Państwa Podziemnego;
- poświęcona pamięci mjra Lucjana Giżyńskiego ps. "Gozdawa", d-cy pododcinka "Gozdawa" w Zgrupowaniu "Sosna" na Starym Mieście;
- ku czci rtm Witolda Pileckiego, bohatera XX wieku;
- poświęcona pamięci kpt saperów Marka Szymańskiego ps. "Czarny" z kompanii Warszawskiej 27 Wołyńskiej dywizji Armii Krajowej w bat. "Czata 49" Zgrupowania "Radosław";
- poświęcona pamięci ppor. Roberta Jana Rachmielowskiego ps. "Rob" z batalionu "Czata 49" Zgrupowania AK "Radosław", który poległ 1 IX 1944 r.;
- poświęcona pamięci ppor. Stanisława Srzednickiego ps. "Stach" d-cy kompanii "Orlęta" batalionu "Gozdawa" Zgrupowanie AK "Sosna" oraz kpr. pchor. Zygmunta Elgasa ps. "Cień" d-cy plutonu w kompanii "Orlęta", poległych w Powstaniu Warszawskim;
- poświęcona pamięci Eileen Frances Short-Garlińskiej, Irlandki - Polki z wyboru, żołnierza AK, tłumaczki Delegatury Rządu, sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim.


kliknij na mapę, aby zobaczyć całą Warszawę


kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć


             

             

             

             

             

      


opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz
zdjęcia: Maciej Janaszek-Seydlitz, Michalina Furdal, Gabriela Wawrynkiewicz


Copyright © 2016 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.