Piotra Wysockiego - Praga Piotra Wysockiego róg Bartniczej - Praga Bartnicza 2 - Praga Witkiewicza 10 - Praga Jagiellońska 71 - Praga

mapa "Miejsca Pamięci Powstania Warszawskiego" wydana przez Biuro Promocji Miasta Urzędu m.st. Warszawy