Jagiellońska róg Pożarowej -Praga Odrowąża -Praga Św. Wincentego 44a -Praga Św. Wincentego róg Oszmiańskiej -Praga Tykocińska 32/34 -Praga 11 Listopada 48 - Praga

mapa "Miejsca Pamięci Powstania Warszawskiego" wydana przez Biuro Promocji Miasta Urzędu m.st. Warszawy