Park Skaryszewski - Praga Grochowska 274 - Praga Kaleńska 3 - Praga Waszyngtona róg Grenadierów - Praga Wybrzeże Szczecińskie k/ stadionu X-lecia - Praga

mapa "Miejsca Pamięci Powstania Warszawskiego" wydana przez Biuro Promocji Miasta Urzędu m.st. Warszawy