Grochowska 138 - Praga Podolska 12 - Praga Grochowska r. Kwatery Głównej - Praga

mapa "Miejsca Pamięci Powstania Warszawskiego" wydana przez Biuro Promocji Miasta Urzędu m.st. Warszawy