Grochowska 138 - Praga Podolska 12 - Praga Grochowska r. Kwatery Głównej - Praga

przy tworzeniu Mapy wykorzystano fragmenty planu Warszawy wydanego przez Wydawnictwo GaussCopyright © 2004-2022 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.