II Obwód Warszawskiego Okręgu AK - "Żywiciel"


Opis:

          II Obwód Warszawskiego Okręgu AK obejmował cztery rejony: Żoliborz, Bielany, Marymont i Powązki. Dowódcą był ppłk Mieczysław Niedzielski "Żywiciel", szefem sztabu mjr Andrzej Jańczak "Roman".
         Początki obwodu datują się od pierwszych dni okupacji. Stan osobowy II obwodu na początku 1944 r. oceniano na 2.000-2.200 żołnierzy. Powstanie na Żoliborzu rozpoczęło się jeszcze przed godziną "W", co utrudniło koncentrację i wyprowadzenie pierwszego uderzenia. Główne siły obwodu wraz z dowódcą ppłk "Żywicielem" wycofały się w nocy z 1/2.08.1944 do Puszczy Kampinoskiej. Pozostało kilka oddziałów w okolicy Pl. Wilsona , Pl. Inwalidów i na kolonii WSM. Po powrocie 8.08 na Żoliborz zostało utworzonych sześć zgrupowań: "Żaglowiec", "Żbik", "Żmija", "Żniwiarz", "Żubr", "Żyrafa", w ramach których walczyły też oddziały OWPPS (Organizacji Wojskowej Pogotowia Powstańczego Socjalistów) i AL . W nocy 20/21.08 i 21/22.08 oddziały żoliborskie wraz z oddziałami Kampinosu podjęły nieudaną próbę przebicia się na Stare Miasto natarciem na dworzec Gdański . Skapitulowały 30.09.1944 na rozkaz KG AK.
         Pod koniec Powstania Warszawskiego Obwód Żoliborz został przekształcony w 8 dywizję piechoty AK im. Romualda Traugutta w składzie;
- 21 pp "Dzieci Warszawy" - dotychczasowe zgrupowanie "Żaglowiec"
- 13 pp - dotychczasowe zgrupowanie Kampinos
- 32 pp - pozostałe zgrupowania obwodu


Opis odznaki:

         Tarcza pięcioboczna obrzeżona listewką. W górnej części ramka z napisem ŻYWICIEL na ciemnym tle. Poniżej, na tle muru ceglanego kotwica i data 1 VIII 1944. Biały metal, wymiary 19,7x23,8 mm.Bardziej szczegółowy opis historii Obwodu "Żywiciel" znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.