Zgrupowanie "Żubr"


Opis:

         Zgrupowanie utworzone 28.07.1944 z konspiracyjnych oddziałów 3 rejonu II Obwodu (Marymont).

W skład zgrupowanie wchodziły trzy kompanie bojowe.

Dowódca mjr "Żubr" Władysław Jeleń-Nowakowski, z-ca dowódca kpt Władysław Klęk "Romański".

         Szlak bojowy zgrupowania wiódł przez Bielany, Puszczę Kampinoską, Marymont.
         2 sierpnia 1944 żołnierze zgrupowania stoczyli w Puszczy Kampinoskiej bój pod Babicami.
         Bez rezultatu atakowali Centralny Instytut Wychowania Fizycznego. Po ciężkich walkach obsadzili zakłady Opla, gmach Szkoły Pożarniczej , zdobyli szkołę na ul. Kolektorskiej i "Olejarnię". Przez cały czas walk prowadzili działania zaczepno-obronne .


Opis odznaki:

         Kotwica, na której umieszczono wizerunek żubra. Odznaka ażurowa.
Biały metal, wymiary 15,6x19,6.Bardziej szczegółowy opis historii zgrupowania "Żubr" znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.