Grupa "Kampinos"


Opis:

         Grupa partyzancka sformowana na terenie 8 rejonu obwodu "Obroża".
         W skład grupy wchodziły 3 bataliony piechoty. W końcu lipca została ona wzmocniona oddziałem przybyłym z Puszczy Nalibockiej z Wileńszczyzny (I batalion 78 pp AK oraz szwadron 27 p.uł.), który na tyłach niemieckich uchodził przed sowiecką ofensywą. Dowodził nim por. Adolf Pilch "Dolina", cichociemny.
         Dowódcami grupy byli ktp Józef Krzyczkowski "Szymon" (ciężko ranny 2.08.1944) i mjr Alfons Kotowski "Okoń".
         Głównym zadaniem grupy po wybuchu Powstania było zdobycie lotniska wojskowego na Bielanach. Oddziały partyzanckie uderzyły na lotnisko 2.08.1944 r. W zaciętych walkach zmuszono Niemców do startu samolotów i zamknięcia lotniska. Niemcy stracili ważne lotnisko w pobliżu frontu, samochód pancerny i kilkudziesięciu zabitych i rannych. Zginęło również 36 powstańców a 47 zostało rannych (w tym kpt "Szymon"). Nie udało się niestety zdobyć samego lotniska.
         Na terenie Puszczy grupa prowadziła aktywną walkę odnosząc liczne sukcesy. W okresie 10-15.08.1944 przyjęto szereg zrzutów broni i amunicji i podjęto próbę wsparcia Żoliborza.
         19.08.1944 duży oddział "Kampinosu" przedarł się na Żoliborz i w nocy z 20/21.08 uderzył na Dworzec Gdański w celu połączenia z załogą Starego Miasta, ponosząc duże straty.
         Pod koniec sierpnia w nocnym ataku na Truskaw partyzanci rozbili dwa bataliony własowców i zniszczyli dwie baterie artylerii. Zabito 250 własowców, a resztę rozproszono.
         3 września partyzanci rozbili dużą placówkę nieprzyjaciela pod Marianowem, gdzie zginęło ponad 100 Niemców.
         Pod koniec września Niemcy zgromadzili znaczne siły do zlikwidowania grupy, której liczebność na podstawie efektów działań znacznie przeceniali. Po ataku na grupę 27 września ponad 5.000 żołnierzy niemieckich starannie wybrani partyzanci w liczbie 1.500 opuścili pozycje obronne i usiłowali przebić się na południe. Z okrążenia pod Jaktorowem wyrwało się tylko 300 i pod dowództwem "Doliny" dotarło do Gór Świętokrzyskich.
         Przez grupę "Kampinos" przeszło około 3.500 ludzi a najwyższy stan dochodził do 2.700 bagnetów i szabel.


Opis odznaki:

         Prostokąt o złotawej barwie, z napisami i rysunkiem wytrawionymi w głąb i napuszczonymi lakierem. W górnej części zielony napis GRUPA KAMPINOS, poniżej czarna "kotwica" i litery AK, pod nią pas biało-czerwony a na nim data 1944.
Mosiądz, wymiary 13,5x20,5 mm.


Bardziej szczegółowy opis historii Grupy "Kampinos" znajduje się na stronie "Na przedpolu Warszawy" (www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/).


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.