Batalion "Pięść"


Opis:

         Batalion utworzony w połowie lipca 1944 r. z żołnierzy wchodzących w skład poszczególnych referatów II Oddziału Komendy Głównej AK przewidzianych do zdekonspirowania się w momencie wybuchu Powstania i mających stworzyć własną specjalną jednostkę w składzie trzech kompanii.

Dowódca batalionu mjr Alfons Kotowski "Okoń"mjr Alfons Kotowski "Okoń".

         W momencie wybuchu Powstania na miejsce koncentracji przybyła jedynie jedna kompania "Zemsta" dowodzona przez por. Stafana Matuszczaka "Porawę" i kilkunastoosobowy pluton por. Stanisława Jankowskigo "Agatona".
         Batalion wcielono do zgrupowania "Radosław". Pluton "Agaton" włączono czasowo do kompanii "Zemsta". Dowódca niekompletnego batalionu został odkomenderowany do innych zadań i 10 sierpnia odszedł do Kampinosu.
         Batalion "Pieść", a właściwie jedna jego kompania nie miały łatwego zadania w czasie działań powstańczych. Brak broni nie pozwalał na odtworzenie pełnego stanu z wielu zgłaszających się ochotników. Niepełny stan nie pozwalał na podjęcie samodzielnych zadań. W pierwszych dniach Powstania poszczególne plutony przydzielane były do wsparcia innych batalionów. Kompania przeszła cały szlak bojowy zgrupowania "Radosław" na Woli i Starym Mieście . Po bardzo krwawych walkach w obu dzielnicach pozostało jedynie 25% stanu wyjściowego.
         Po upadku Starego Miasta część kompanii "Zemsta" przeszła do Śródmieścia i walczyła jako pluton na odcinku ppłk Władysława Garlickiego "Bogumiła" broniąc Instytutu Głuchoniemych, gmachu YMCA i willi Pniewskiego. Niewielka grupa pod dowództwem "Agatona" została przydzielona do zadań specjalnych do KG AK. Pozostała część skierowała się na Żoliborz, a następnie do Kampinosu, gdzie ranny i ewakuowany ze Starego Miasta por. "Porawa" reaktywował kompanię "Zemsta" w sile około 120 ludzi i walczył z nią w ramach zgrupowania "Kampinos" aż do ostatniej walki pod Jaktorowem.


Opis odznaki:

         Tarcza czarno emaliowana obrzeżona wąską ramką. W centrum nałożona lewa pięść widziana od przodu. Na palcu znak "kotwicy" jako sygnet. Całość posrebrzana.
Tombak, wymiary 11,5x12,5 mm.
Bardziej szczegółowy opis historii batalionu "Pięść" znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.