Zgrupowanie "Radosław"


Opis:

         Zgrupowanie powstańcze utworzone z konspiracyjnych oddziałów Kedywu Komendy Głównej AK w składzie: brygada "Broda 53", bataliony: "Czata 49", "Miotła", "Parasol", "Pięść", batalion zapasowy "Igor" oraz służby. W skład brygady dywersyjnej "Broda 53" wchodziły: batalion "Zośka", oddział "Osjan", kompania "Topolnicki", kobiecy oddział "Dysk", oddział motorowy "Żuk".
         Dowódcą zgrupowania był płk Jan Mazurkiewicz "Radosław", zastępcą dowódcy a zarazem szefem sztabu mjr Wacław Janaszek "Bolek". Przed godziną "W" zgrupowanie zostało rozmieszczone na terenie Woli (cmentarze , Okopowa , Młynarska) z zadaniem zajęcia dzielnicy i ochrony Komendy Głównej AK.
         Po zaciętych walkach na Woli 10.08 zajęło stanowiska obronne na Stawkach , Muranowskiej , Konwiktorskiej wchodząc w skład Grupy "Północ" na Starym Mieście. Brało udział w natarciu na dworzec Gdański i próbie przebicia górą do Śródmieścia. Po upadku Starego Miasta przeszło kanałami do Śródmieścia wychodząc z kanału na Nowym Świecie przy ul. Wareckiej .
         Po krótkim odpoczynku zgrupowanie w nocy z 4 na 5 września 1944 przeszło na nowy odcinek na Czerniakowie. Dowódcy Zgrupowania płk "Radosławowi" zostało na Czerniakowie podporządkowane walczące tu wcześniej Zgrupowanie "Kryska". W nocy z 15 na 16 września w rejonie Czerniakowa rozpoczął się desant 9 pp WP pod dowództwem mjr Łatyszonka.
         Po ciężkich walkach na przyczółku czerniakowskim resztki zgrupowania wycofały się w nocy z 19 na 20 września kanałami na Mokotów gdzie wzięły udział w dalszych walkach. W nocy z 25 na 26 września pozostałości zgrupowania w sile ok. 120 ludzi przeszły kanałami do Śródmieścia.
         Pod koniec września wraz z ozdrowieńcami zebrało się tu ok. 230 szeregowych i oficerów. Tylu pozostało ze składu wyjściowego Zgrupowania "Radosław" wynoszącego w dniu 1 sierpnia 1944 r. ok. 2.300 powstańców.


Opis odznaki:

          Okrąg niebieski emaliowany, z fragmentami zielonego wieńca laurowego. Na niebieskim tle napis STARE MIASTO-WOLA/CZERNIAKÓW. W okręgu krzyż o zarysie Orderu Virtuti Militari. Na medalionie biało emaliowany orzeł w koronie a w otoku napis GRUPA RADOSŁAWA. Linie i litery na ramionach krzyża czarne. Tombak, wymiary 35,6x39 mm.Bardziej szczegółowy opis historii zgrupowania "RADOSŁAW" znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.