Batalion "Golski"


Opis:

         3 batalion pancerny AK, zorganizowany w konspiracji w 1939/1940 r. jako zalążek kadry przyszłej broni pancernej w 3 rejonie Obwodu Śródmieście.

W momencie wybuchu powstanie w skład batalionu "Golski" wchodziły:
- 1 kompania "Jastrzębski I",
- 2 kompania "Stanisławski",
- 3 kompania "Zieliński",
- 4 kompania "Pług",
- pluton 7 pułku ułanów "Wron".

Dowódca kpt. Stefan Golędzinowski "Golski".

         W godzinie "W" batalion zmobilizował 85% stanu, ale uzbrojenia starczyło tylko dla jednej trzeciej (nie nadeszła broń z magazynów). Zgodnie z planem "Golski" miał opanować rejon Politechniki i Kolonii Staszica pomiędzy ulicami: Marszałkowską, Placem Zbawiciela, Mokotowską, Polną, Suchą, Wawelską, Raszyńską, Koszykową , Wilczą. Większość zadań została zrealizowana. Opanowany teren umocniono barykadami i przygotowano się do dalszego działania.
         Batalion odpierał liczne ataki niemieckiej piechoty wspieranej czołgami z Pola Mokotowskiego. 19 sierpnia po ciężkich walkach padła Politechnika. Powstańcy obsadzili budynki po parzystej stronie ul. Noakowskiego . Przez ostatnie dni sierpnia i cały wrzesień trwały walki pozycyjne i ogień nękający. Batalion utrzymał swoje pozycje aż do kapitulacji Śródmieścia. Jeden niepełny pluton "Golskiego" walczył na Czerniakowie w zgrupowaniu "Kryska".


Opis odznaki:

         Koło zębate (stylizowane koło napędowe czołgu), na nim "kotwica". Z koła wyrastają dwa skrzydła husarskie - symbol broni pancernej.
Biały metal. <


Bardziej szczegółowy opis historii batalionu "Golski" znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.