Batalion "Gozdawa"


Opis:

         Historia oddziału sięga 1939 r. Zorganizowany w konspiracji oddział otrzymał imię Stefana Czarnieckiego. W kwietniu 1944 r. został wcielony do batalionu "Sowiński". W pierwszych dniach Powstania uzupełniony oddziałami: "Orlętami", "Legią Akademicką", kompanią "Benetta" oraz ochotnikami rozpoczął działanie jako samodzielny batalion.

W skład batalionu wchodziły:
- 1 kompania "Prusa",
- 2 kompania "Wrony",
- kompania "Dąbrowy",
- kompania kadrowa Legii Akademickiej ,
- kompania saperów "Benetta",
- pluton organizacji "Orląt" ,
- dywizjon motorowy "Dudzika".

Dowódca batalionu kpt. Lucjan Giżyński "Gozdawa".

         Batalion "Gozdawa" wszedł w skład zgrupowania "Sosna", walczył w obronie Starego Miasta broniąc wraz z batalionem "Chrobry I" odcinka zachodniego. Brał udział w zdobywaniu PWPW . Żołnierze "Gozdawy" toczyli krwawe walki na wielu odcinkach współdziałając z innymi oddziałami. Po upadku Starówki żołnierze batalionu przeszli kanałami do Śródmieścia. Batalion "Gozdawa" podjął obronę odcinka Nowego Światu od ul. Świętokrzyskiej do Alej Jerozolimskich. Oddziały zostały zdziesiątkowane w morderczych walkach. Straty w Śródmieściu były znaczne; osiągnęły 60% stanu oddziałów przybyłych ze Starówki, w tym 80% dowódców i ich zastępców. Batalion przeformowano w kompanię, a kompanie w plutony. Kontynuując walkę oddział przetrwał do kapitulacji.


Opis odznaki:

         Krzyż AK, lecz tarcza z szerokim obrzeżem, na którym u góry napis GOZDAWA, u dołu zaś wieniec. W polu tarczy "kotwica", na tle muru z cegieł. Na dolnym ramieniu litery AK. Biały metal, wymiary 19,2x19 mm.
Biały metal.


Bardziej szczegółowy opis historii batalionu "Gozdawa" znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.